Lưu trữ hàng ngày

14/01/2022

Ấm áp hải trình mùa xuân

Trong chương trình thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Việt Nam, riêng ở Hòn Khoai, Hòn Chuối, các thành viên cảm nhận thêm phần nào những…
Đọc thêm...