Lưu trữ hàng ngày

19/01/2022

Đông Hiệp tạo bứt phá mới

Đảng bộ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ có hơn 130 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Ngay sau đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ xã tổ chức học tập, quán…
Đọc thêm...