Phân loại

Du lịch Cần Thơ

Một thoáng Nam Bộ

Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, kinh tế có sự phục hồi ổn định. Trong đó, du lịch là một trong những lĩnh vực đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung cho thành phố Cần Thơ.
Đọc thêm...

Du lịch MICE vào mùa

Dịp cuối năm, các doanh nghiệp sẽ thường tổ chức tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh, khen thưởng cũng như hội nghị khách hàng, … Đây được các đơn vị kinh doanh lĩnh vực du lịch…
Đọc thêm...