Phân loại

Phóng sự

Nghị lực

Bằng ý nghí và nghị lực vươn lên, nhiều người khuyết tật đã nỗ lực vượt qua khó khăn về bệnh tật, khiếm khuyết của cơ thể để có được cái nghề, tự lao động nuôi sống bản thân.
Đọc thêm...

Nghị lực

Bằng ý nghí và nghị lực vươn lên, nhiều người khuyết tật đã nỗ lực vượt qua khó khăn về bệnh tật, khiếm khuyết của cơ thể để có được cái nghề, tự lao động nuôi sống bản thân, không phải…
Đọc thêm...