Phân loại

Phóng sự

Phát huy vai trò nông dân

15 năm kể từ khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc trung ương, các cấp hội nông dân ngày càng phát huy vai trò với những phong trào, hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho hội viên nông…
Đọc thêm...