Phân loại

Phóng sự

Tự nguyện trả sổ hộ nghèo

Sau một thời gian được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, cuộc sống bớt khó khăn, 2 hộ dân ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn đã tự nguyện trả sổ hộ nghèo để…
Đọc thêm...