Tiêu điểm nóng

An ninh 365

Tin địa phương

Tin trong nước

Tin thế giới

Quận - Huyện TP.Cần Thơ

Bản tin tiếng Anh

Làm theo gương Bác Hồ

Nông thôn mới

Hoàn thiện tiêu chí giao thông

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo TP. Cần Thơ và từng địa phương hết sức quan tâm, đầu tư, chuẩn hóa trường học, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống giao thông.

Mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Phong Điền, TPCT sau khi được công nhận huyện nông thôn mới tiếp tục củng cố và nhân rộng mô hình làng du lịch, vườn du lịch sinh thái. Đến nay, trên địa bàn có hơn 30 địa điểm du lịch sinh thái, homestay và đang tiếp tục phát triển. Huyện cũng xây dựng được 10 mô hình nông sản đặc trưng, nổi bật là: Dâu Hạ châu Phong Điền, Sầu riêng Tân Thới, Cam, Chanh không hạt Trường Long, Vú sữa Nhơn Ái, Giai Xuân v.v. Trong đó, 3 sản phẩm đã được công nhận thương hiệu.

Ống Kính Phóng Viên