Tiêu điểm nóng

An ninh 365

Tin địa phương

Tin trong nước

Quận - Huyện TP.Cần Thơ

Tin thế giới

Bản tin tiếng Anh

Làm theo gương Bác Hồ

Nông thôn mới

Nông thôn mới phải đi vào thực chất

Xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hoá nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể”; tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hướng tới nông nghiệp hữu cơ, kết hợp phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; công nghiệp chế biến chất lượng cao…

Quản lý tốt xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng kết cấu hạ tầng để góp phần hoàn thiện các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Tại huyện Cờ Đỏ, 5 năm qua, Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện đã thực hiện nhiều công trình, từng bước hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thới Lai hướng đến huyện nông thôn mới

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Thới Lai đã có 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng để huyện hướng đến đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong thời gian tới. Để đạt mục tiêu trên, thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và các xã đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm nâng chất các tiêu chí đã đạt trên địa bàn từng xã.

Toàn dân PCCC

Ống Kính Phóng Viên