Lưu trữ hàng ngày

18/01/2022

Bàn giao ngôi nhà chung

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô tổ chức lễ bàn giao Ngôi nhà chung cho Trung tâm công tác xã hội thành phố. Tham dự có…
Đọc thêm...