Lưu trữ hàng ngày

28/12/2023

Những nhịp cầu nối bờ vui

Những năm qua, TP. Cần Thơ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là hệ thống cầu bắc qua sông được đầu tư xây dựng với…
Đọc thêm...