Lưu trữ hàng ngày

21/12/2023

Để thành phố đẹp hơn

Những ngày này, các hoạt động chuẩn bị đón mừng sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương được các địa phương, đơn vị thực hiện khẩn trương. Đâu đâu cũng…
Đọc thêm...