Lưu trữ hàng ngày

22/12/2023

Cổ kính Đình Bình Thủy

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 37 đình thần. Trong đó, đình Bình Thủy hay còn gọi là Long Tuyền cổ miếu tọa lạc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy là ngôi đình…
Đọc thêm...