Lưu trữ hàng ngày

05/12/2023

Kỳ vọng của cử tri

Trước kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiều cử tri ở các địa phương trong thành phố bày tỏ mong muốn, kỳ vọng lãnh đạo thành phố và các cấp, các ngành sẽ giải quyết kịp…
Đọc thêm...