Lưu trữ hàng ngày

18/12/2023

Tận cùng khốn khó

Mười bốn năm trước, ông Toàn bị bệnh thuyên tắc, huyết khối động mạch chi dưới, phải nhập viện cấp cứu. Tuy may mắn giữ được mạng sống nhưng căn bệnh ngặt nghèo đã cướp đi một chân của…
Đọc thêm...