Lưu trữ hàng ngày

17/12/2023

Sắc màu nghệ thuật

Chương trình giao lưu nghệ thuật các tổ chức tôn giáo, dân tộc trong chuỗi hoạt động "Nối vòng tay lớn" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ phối hợp với các tổ chức chính trị xã…
Đọc thêm...