Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
04:26
Chương trình khác
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC: TẬP 7 – NƯỚC VÀ THIÊN TAI
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
6:45 Làm chủ tay lái
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Diễn đàn VHNT TPCT
7:40 Sạch khỏe mỗi ngày: Nguy cơ từ những que kem mát lạnh
7:50 Lời hay ý đẹp
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: THẾ THÁI NHÂN TÌNH – Tập 25/43
9:05 Phim truyện HQ: HỌA MI TRONG MƯA – Tập 32&33/85
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2 – TẬP 8/78
11:05 Phim truyện Colombia: THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 29/82
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: CÀN LONG TRUYỀN KỲ – Tập 9/50
13:20 Phim truyện Hàn Quốc: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 62&63/80
15:00 Tọa Đàm “KHỎE LÀ HẠNH PHÚC”
15:45 Lời hay ý đẹp
15:50 Âm nhạc cho cuộc sống
16:20 Chuyên đề Cải cách hành chính
16:30 Với khán giả THTPCT
16:40 Nhạc phim yêu thích
16:45 Giúp người gặp nạn
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 – Tập 19/38
17:50 Sống để yêu thương: Đồng nghiệp
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Khoa học và cuộc sống số
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:10 Lời hay ý đẹp
19:20 Phim truyện TQ: TÂY DU KÝ – Tập 51/60
20:15 Búp trên cành
20:30 Phim truyện VN: KÉN MẸ CHỒNG – Tập 29/30
21:30 Phim truyện TQ: MỸ VỊ KỲ DUYÊN – Tập 35/56
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 1 – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU
23:00 Phim truyện VN: BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – Tập 24/37
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 1 – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Khoa học và Cuộc sống số
6:55 Với khán giả THTPCT
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:50 Hành trang vào đời
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: THẾ THÁI NHÂN TÌNH - Tập 26/43
9:05 Phim truyện HQ: HỌA MI TRONG MƯA – Tập 34&35/85
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2 – TẬP 9/78
11:05 Phim truyện Colombia: THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 30/82
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: CÀN LONG TRUYỀN KỲ – Tập 10/50
13:20 Phim truyện Hàn Quốc: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 64&65/80
15:00 Phim truyện VN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI - Tập 19/30
15:55 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
16:25 Diễn đàn VHNT TPCT
16:45 Lời hay ý đẹp
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 – Tập 20/38
17:50 Nhạc phim yêu thích
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:10 Giúp người gặp nạn
19:20 Phim truyện TQ: TÂY DU KÝ – Tập 52/60
20:15 Cần Thơ điều kỳ thú
20:30 Phim truyện VN: KÉN MẸ CHỒNG – Tập 30/30
21:30 Phim truyện TQ: MỸ VỊ KỲ DUYÊN – Tập 36/56
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 2 – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM
22:55 Phim truyện VN: BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – Tập 25/37
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim Tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 2 – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
6:55 Nhạc phim yêu thích
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca nhạc: VỀ MIỀN QUÊ HƯƠNG
7:50 Với khán giả THTPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: THẾ THÁI NHÂN TÌNH - Tập 27/43
9:05 Phim truyện HQ: HỌA MI TRONG MƯA – Tập 36&37/85
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2 – TẬP 10/78
11:05 Phim truyện Colombia: THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 31/82
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: CÀN LONG TRUYỀN KỲ – Tập 11/50
13:20 Phim truyện Hàn Quốc: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 66&67/80
15:00 Phim truyện VN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI – Tập 20/30
15:55 Búp trên cành
16:05 Âm nhạc cho cuộc sống
16:35 Sạch khỏe mỗi ngày: Nguy cơ từ những que kem mát lạnh
16:45 Lời hay ý đẹp
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 – Tập 21/38
17:50 Giúp người gặp nạn
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:10 Lời hay ý đẹp
19:20 Phim truyện TQ: TÂY DU KÝ – Tập 53/60
20:15 Sống để yêu thương: Đồng nghiệp
20:30 Phim truyện VN: CHUYỆN TÌNH BÀ NỘI TRỢ – Tập 1/33
21:30 Phim truyện TQ: MỸ VỊ KỲ DUYÊN – Tập 37/56
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU:TẬP 3 – TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
23:00 Phim truyện VN: BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – Tập 26/37
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 3 – TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Điện và đời sống
6:40 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
6:55 Lời hay ý đẹp
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
7:50 Sống để yêu thương: Đồng nghiệp
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: THẾ THÁI NHÂN TÌNH - Tập 28/43
9:05 Phim truyện HQ: HỌA MI TRONG MƯA – Tập 38&39/85
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM – PHẦN 2 – Tập 11/78
11:05 Phim truyện Colombia: THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 32/82
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: CÀN LONG TRUYỀN KỲ – Tập 12/50
13:20 Phim truyện Hàn Quốc: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 68&69/80
15:00 Phim truyện VN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI - Tập 21/30
15:55 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
16:25 Diễn đàn VHNT TPCT
16:45 Với khán giả THTPCT
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA – PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 - Tập 22/38
17:50 Nhạc phim yêu thích
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề An Ninh TPCT
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:10 Lời hay ý đẹp
19:20 Phim truyện TQ: TÂY DU KÝ – Tập 54/60
20:15 Lời hay ý đẹp
20:20 Giúp người gặp nạn
20:30 Phim truyện VN: CHUYỆN TÌNH BÀ NỘI TRỢ – Tập 2/33
21:30 Phim truyện TQ: MỸ VỊ KỲ DUYÊN – Tập 38/56
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG: TẬP 1 – THÀNH LẬP SƯ ĐOÀN
23:00 Phim truyện VN: BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – Tập 27/37
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG: TẬP 1 – THÀNH LẬP SƯ ĐOÀN
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề An ninh TPCT
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Âm nhạc cho cuộc sống
7:50 Giúp người gặp nạn
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: THẾ THÁI NHÂN TÌNH - Tập 29/43
9:05 Phim truyện HQ: HỌA MI TRONG MƯA – Tập 40&41/85
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM – PHẦN 2 – Tập 12/78
11:05 Phim truyện Colombia: THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 33/82
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: CÀN LONG TRUYỀN KỲ – Tập 13/50
13:20 Phim truyện Hàn Quốc: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 70&71/80
15:00 Phim truyện VN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI – Tập 22/30
15:55 Cà phê Mộc - Kỳ 3
16:25 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
16:35 Sạch khỏe mỗi ngày: Nguy cơ từ những que kem mát lạnh
16:45 Nhạc phim yêu thích
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA – PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 - Tập 23/38
17:45 BÍ QUYẾT MÓN NGON
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Y Tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:05 CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
19:10 Với khán giả THTPCT
19:20 Phim truyện TQ: TÂY DU KÝ – Tập 55/60
20:15 LÀM ĐẸP CÙNG BÁC SĨ
20:20 Lời hay ý đẹp
20:30 Phim truyện VN: CHUYỆN TÌNH BÀ NỘI TRỢ – Tập 3/33
21:30 Phim truyện TQ: MỸ VỊ KỲ DUYÊN – Tập 39/56
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG:TẬP 2 – ĐỘI HÌNH CHIẾN ĐẤU
23:00 Phim truyện VN: BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – Tập 28/37