Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
15:03 Phim truyện TQ : TÂN BẢNG PHONG THẦN 2- T17/80
Chương trình khác
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Làm chủ tay lái
6:40 Hành trang vào đời
6:45 Hộp thư truyền hình
6:55 Đồng cảm và sẻ chia
7:05 Tình cây và đất
7:25 Sống khỏe đẹp
7:35 Cần Thơ Phố
7:45 Với khán giả THTPCT
7:50 Nhạc phim yêu thích
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ – Tập 1/35
9:05 Phim truyện ĐL: RỒNG BAY PHỤNG MÚA – Tập 52&53/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 29&30/40
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:10 Chuyên đề Đảng với dân, dân với đảng
13:20 Phim truyện Ấn Độ: BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT – Tập 88&89/130
15:00 Phim truyện TQ: TÂN BẢNG PHONG THẦN – P2 – Tập 12/80
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:25 Cần Thơ Phố
16:35 Làm chủ tay lái
16:40 Chuyên đề Chính sách pháp luật
16:55 Phim truyện HQ: CÔNG CHÚA OHRORA – Tập 35/120
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Khoa học, công nghệ & môi trường
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Với khán giả THTPCT
19:20 Phim truyện TQ: SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 3/50
20:20 Cần Thơ Phố
20:30 Phim truyện Ấn Độ: MẶT TRÁI TÌNH YÊU – Tập 52/143
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: VẠCH TRẦN TỘI ÁC – Tập 40/40
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Với khán giả THTPCT
6:45 Chuyên đề Khoa học, công nghệ & môi trường
6:55 Chuyên đề y tế
7:05 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:35 Tình cây và đất
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ – Tập 2/35
9:05 Phim truyện ĐL: RỒNG BAY PHỤNG MÚA – Tập 54&55/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 31&32/40
13:05 Chuyên đề An ninh TPCT
13:20 Phim truyện Ấn Độ: BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT – Tập 90&91/130
15:00 Phim truyện TQ: TÂN BẢNG PHONG THẦN – P2 – Tập 13/80
15:55 Tình cây và đất
16:15 Với khán giả THTPCT
16:20 Âm nhạc cho cuộc sống
16:55 Phim truyện HQ: CÔNG CHÚA OHRORA – Tập 36/120
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Với cử tri TP
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Với khán giả THTPCT
19:20 Phim truyện TQ: SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 4/50
20:20 Cần Thơ Phố
20:30 Phim truyện Ấn Độ: MẶT TRÁI TÌNH YÊU – Tập 53/143
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BỮA TỐI CỦA DIỀU HÂU – Tập 1/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim Tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Nhạc phim yêu thích
6:45 Chuyên đề Với cử tri TP
6:55 Cần Thơ Phố
7:05 Ca nhạc: THÊM MỘT TÌNH QUÊ
7:35 Tình cây và đất
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ – Tập 3/35
9:05 Phim truyện ĐL: RỒNG BAY PHỤNG MÚA – Tập 56&57/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 33&34/40
13:05 Chuyên đề Khoa học, công nghệ & môi trường
13:20 Phim truyện Ấn Độ: BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT – Tập 92&93
15:00 Phim truyện TQ: TÂN BẢNG PHONG THẦN – P2 – Tập 14/80
15:55 Cần Thơ hôm nay
16:00 Cần Thơ Phố
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP CẦN THƠ
16:35 Làm chủ tay lái
16:40 Hộp thư truyền hình
16:55 Phim truyện HQ: CÔNG CHÚA OHRORA – Tập 37/120
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Với khán giả THTPCT
19:20 Phim truyện TQ: SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 5/50
20:20 Câu chuyện pháp luật
20:25 Giúp người gặp nạn
20:30 Phim truyện Ấn Độ: MẶT TRÁI TÌNH YÊU – Tập 54/143
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BỮA TỐI CỦA DIỀU HÂU – Tập 2/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T1: DỪA TRONG CUỘC SỐNG
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T1: DỪA TRONG CUỘC SỐNG
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Nhạc phim yêu thích
6:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
6:55 Cần Thơ hôm nay
7:00 Với khán giả THTPCT
7:05 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
7:35 Tình cây và đất
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ – Tập 4/35
9:05 Phim truyện ĐL: RỒNG BAY PHỤNG MÚA – Tập 58&59/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 35&36/40
13:05 Chuyên đề Với cử tri TP
13:20 Phim truyện Ấn Độ: BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT – Tập 94&95
15:00 Phim truyện TQ: TÂN BẢNG PHONG THẦN– P2 – Tập 15/80
15:55 Ca nhạc: THÊM MỘT TÌNH QUÊ
16:25 Làm chủ tay lái
16:30 Cần Thơ Phố
16:40 Chuyên đề Chính sách pháp luật
16:55 Phim truyện HQ: CÔNG CHÚA OHRORA – Tập 38/120
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân TPCT
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Giúp người gặp nạn
19:20 Phim truyện TQ: SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 6/50
20:25 Với khán giả THTPCT
20:30 Phim truyện Ấn Độ: MẶT TRÁI TÌNH YÊU – Tập 55/143
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BỮA TỐI CỦA DIỀU HÂU – Tập 3/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T2: DỪA VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Chuyên đề Quốc phòng tòan dân
7:05 Âm nhạc cho cuộc sống
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ- T5/35
9:05 Phim truyện ĐL : RỒNG BAY PHỤNG MÚA– T60&61/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG- T37&38/40
13:20 Phim truyện Ấn Độ : BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT– T96&97/130
15:00 Phim truyện TQ : TÂN BẢNG PHONG THẦN 2- T16/80
15:55 Ca nhạc
16:50 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T39/120
17:45 Chuyện Văn hóa
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Ăn sạch – Sống khỏe
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 6/50
20:30 Phim truyện Ấn Độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU– T56/143
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : BỮA TỐI CỦA DIỀU HÂU- T4/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Ăn sạch – Sống khỏe
6:55 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
7:05 Ca nhạc theo yêu cầu
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ- T6/35
9:05 Phim truyện ĐL : RỒNG BAY PHỤNG MÚA– T62&63/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG- T39&40/40
13:20 Phim truyện Ấn Độ : BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT– T98&99/130
15:00 Mốt và cuộc sống
15:55 Cần Thơ hôm nay
16:15 Trực tiếp Xổ số kiến thiết Hậu Giang
16:55 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T40/120
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Cải cách hành chính
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Hành trang vào đời
19:10 Hãy nói cùng chúng tôi
19:20 Búp trên cành
19:55 Cần Thơ hôm nay
20:00 Sức khỏe và cuộc sống
20:30 Phim truyện Ấn Độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU– T57/143
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : BỮA TỐI CỦA DIỀU HÂU- T5/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Hãy nói cùng chúng tôi
6:40 Hành trang vào đời
6:45 Chuyên đề Cải cách hành chính
6:55 Sức khỏe và cuộc sống
7:05 Búp trên cành
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ- T7/35
9:05 Phim truyện ĐL : RỒNG BAY PHỤNG MÚA– T64&65/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : TRUYỀN THUYẾT LÃO TỬ- T1&2/33
13:05 Mốt và cuộc sống
13:30 Phim truyện Ấn Độ : BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT– T100&101/130
15:00 Phim truyện TQ : TÂN BẢNG PHONG THẦN 2- T17/80
15:55 Tình cây và đất
16:15 Với khán giả TH
16:55 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T41/120
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Câu chuyện bảo hiểm y tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:00 Làm chủ tay lái
19:05 Hành trang vào đời
19:10 Đồng cảm và sẻ chia
19:20 Diễn đàn Văn hóa nghệ thuật TPCT
19:55 Trường học thân thiện
20:00 Sống khỏe đẹp
20:30 Phim truyện Ấn Độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU– T58/143
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : BỮA TỐI CỦA DIỀU HÂU- T6/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu