Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
18:37 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
Chương trình khác
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC: Tập 4 – NƯỚC NGẦM
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Sạch khỏe mỗi ngày
6:50 Làm chủ tay lái
7:00 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
7:10 Đồng cảm và sẻ chia
7:20 Diễn đàn VHNT TPCT
7:40 Sống khỏe cùng chuyên gia
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 28/45
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 7&8/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 2/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 - Tập 3/4
13:20 Phim truyện TQ: KIM NGỌC LƯƠNG DUYÊN – Tập 41&42/45
15:00 Phim truyện VN: HOA HỒNG THÉP – Tập 13/36
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:25 Hành trang vào đời
16:30 Sống để yêu thương
16:35 Với khán giả THTPCT
16:40 Nhạc phim yêu thích
16:45 Lời hay ý đẹp
16:55 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 7/38
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Khoa học và cuộc sống số
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: TRỜI XANH ĐỔ LỆ - Tập 24/24
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện VN: BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – Tập 29/37
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_TẬP 2/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC: Tập 5 – NƯỚC BIỂN
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC: Tập 5 – NƯỚC BIỂN
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Búp trên cành
6:45 Với khán giả THTPCT
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Nhạc phim yêu thích
7:00 Chuyên đề Khoa học và Cuộc sống số
7:10 Sống để yêu thương
7:16 Lời hay ý đẹp
7:20 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:50 Khoa học & công nghệ
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 29/45
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 9&10/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 3/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 - Tập 4/40
13:20 Phim truyện TQ: KIM NGỌC LƯƠNG DUYÊN – Tập 43&44/45
15:00 Phim truyện VN: HOA HỒNG THÉP – Tập 14/36
15:55 Diễn đàn VHNT TPCT
16:15 Với khán giả THTPCT
16:20 Âm nhạc cho cuộc sống
16:55 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 8/38
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: BÊN DÒNG NƯỚC - Tập 1/40
20:20 Cần thơ phố
20:30 Phim truyện VN: BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – Tập 30/37
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_Tập 3/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC: Tập 6 – NƯỚC VÀ SẢN XUẤT ĐỜI SỐNG
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC: Tập 6 – NƯỚC VÀ SẢN XUẤT ĐỜI SỐNG
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Sạch khỏe mỗi ngày
6:45 Lời hay ý đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Nhạc phim yêu thích
7:00 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
7:10 Cần Thơ phố
7:20 Ca nhạc
7:50 Hành trang vào đời
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 30/45
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 11&12/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 4/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 - Tập 5/40
13:20 Phim truyện TQ: KIM NGỌC LƯƠNG DUYÊN – Tập 45/45; Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ - Tập 1/90
15:00 Phim truyện VN: HOA HỒNG THÉP – Tập 15/36
15:55 Sống để yêu thương
16:00 Lời hay ý đẹp
16:05 Với khán giả THTPCT
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP CẦN THƠ
16:35 Nhạc phim yêu thích
16:40 Chuyên đề Cải cách hành chính
16:55 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 9/38
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Thông báo kết quả XSKT Cần Thơ
19:02 Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: BÊN DÒNG NƯỚC - Tập 2/40
20:20 Giúp người gặp nạn
20:25 Hành trang vào đời
20:30 Phim truyện VN: BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – Tập 31/37
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_Tập 4/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC: Tập 7 – NƯỚC VÀ THIÊN TAI
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC: Tập 7 – NƯỚC VÀ THIÊN TAI
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Điện và đời sống
6:40 Giúp người gặp nạn
6:45 Nhạc phim yêu thích
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Với khán giả THTPCT
7:00 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
7:10 Búp trên cành
7:20 Ca nhạc
7:50 Hành trang vào đời
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 31/45
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 13&14/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 5/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 - Tập 6/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 2&3/90
15:00 Phim truyện VN: HOA HỒNG THÉP – Tập 16/36
15:55 Ca nhạc
16:25 Diễn đàn VHNT TPCT
16:45 Lời hay ý đẹp
16:55 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 10/38
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề An Ninh TPCT
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Hiệu quả hợp tác xã kiểu mới
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: BÊN DÒNG NƯỚC - Tập 3/40
20:20 Sống để yêu thương
20:30 Phim truyện VN: BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – Tập 32/37
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_Tập 5/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 1 – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 1 – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Búp trên cành
6:45 Lời hay ý đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Chuyên đề An Ninh TPCT
7:10 Cần Thơ phố
7:20 Âm nhạc cho cuộc sống
7:50 Với khán giả THTPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 32/45
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 15&16/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 6/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 – Tập 7/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 4&5/90
15:00 Phim truyện VN: HOA HỒNG THÉP – Tập 17/36
15:55 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
16:25 Nhạc phim yêu thích
16:30 Diễn đàn VHNT TPCT
16:55 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 11/38
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Y Tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 LÀM ĐẸP CÙNG BÁC SĨ
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: BÊN DÒNG NƯỚC - Tập 4/40
20:20 Lời hay ý đẹp
20:30 Tọa đàm: Thanh niên nói không với Thuốc lá
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_Tập 6/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 2 – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 2 – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Sạch khỏe mỗi ngày
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Với khán giả THTPCT
7:00 Chuyên đề Y Tế
7:10 Sống để yêu thương
7:15 Nhạc phim yêu thích
7:20 Ca nhạc theo yêu cầu
7:50 LÀM ĐẸP CÙNG BÁC SĨ
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 33/45
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 17&18/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 7/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 -Tập 8/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 6&7/90
15:00 Phim truyện VN: HOA HỒNG THÉP – Tập 18/36
15:55 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
16:05 Nhạc phim yêu thích
16:15 Trực tiếp xổ số kiến thiết Hậu Giang
16:35 Sống để yêu thương
16:40 Búp trên cành
16:50 Tài tử miền sông nước
17:00 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 12/38
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Chính sách pháp luật
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Thông báo kết quả XSKT Hậu Giang
19:02 Dự báo thời tiết
19:07 Hành trang vào đời
19:12 Hãy nói cùng chúng tôi
19:20 Cần Thơ phố
19:40 Hạt giống tâm hồn
20:00 Học để trưởng thành
20:25 Lời hay ý đẹp
20:30 Phim truyện VN: BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ - Tập 33/37
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1 _ Tập 7/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 3 – TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP 3 – TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Sống để yêu thương
6:42 Lời hay ý đẹp
6:45 Với khán giả THTPCT
6:50 Hãy nói cùng chúng tôi
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Chuyên đề Chính sách pháp luật
7:10 Nhạc phim yêu thích
7:20 Cần Thơ phố
7:30 Âm nhạc cho cuộc sống
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:10 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 34/45
9:00 Học để trưởng thành
9:25 Ca cổ: Dạ cổ tri âm
9:55 Lời hay ý đẹp
10:00 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 19/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 8/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU _P2 - Tập 9/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 8&9/90
15:00 Phim truyện VN: HOA HỒNG THÉP – Tập 19/36
15:55 Sống khỏe cùng chuyên gia
16:15 HẠT GIỐNG TÂM HỒN
16:35 Sạch khỏe mỗi ngày
16:45 Lời hay ý đẹp
16:55 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 13/38
17:45 Với khán giả THTPCT
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Hộp thư truyền hình
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 THTT CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GÂY QUỸ CẦN THƠ HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG
20:50 Làm chủ tay lái
21:00 Đồng cảm và sẻ chia
21:10 Tình cây và đất
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_tập 8/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG: TẬP 1 – THÀNH LẬP SƯ ĐOÀN