Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
12:50 Phim truyện TQ: THIẾU NIÊN CHÍ - Tập 16/44
Chương trình khác
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG: TẬP 10 – CƠ ĐỘNG LÊN BATTAMBANG
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
6:45 Làm chủ tay lái
6:50 Đồng cảm và sẻ chia
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Diễn đàn VHNT TPCT
7:40 Sống khỏe cùng chuyên gia
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGHIÊNG NGHIÊNG DÒNG NƯỚC – Tập 29/37
9:05 Phim truyện Colombia: NGỌC LỤC BẢO – Tập 30&31/62
10:50 Chuyên đề Cải cách hành chính
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 86/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THIẾU NIÊN CHÍ - Tập 10/44
13:20 Phim truyện Canada: ĐỘI TUẦN TRA_P3 – Tập 10/10; Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P1 - Tập 1/36
15:00 Phim truyện VN: HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH – Tập 25/33
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:25 Sạch khỏe mỗi ngày
16:35 Lời hay ý đẹp
16:40 Nhạc phim yêu thích
16:45 Giúp người gặp nạn
16:55 Phim truyện HQ: RỒNG TRANH BÁ – Tập 52/68
17:50 Lời hay ý đẹp
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Khoa học và cuộc sống số
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG - Tập 17/40
20:20 Cần Thơ Điều Kỳ Thú
20:30 Phim truyện VN: TRẢ GIÁ – Tập 26/42
21:30 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P2_TẬP 43/44
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG: TẬP 11- NGĂN CHẶN XÂM NHẬP
23:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 18
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG: TẬP 11- NGĂN CHẶN XÂM NHẬP
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Khoa học và cuộc sống số
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Lời hay ý đẹp
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:50 Hành trang vào đời
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGHIÊNG NGHIÊNG DÒNG NƯỚC – Tập 30/37
9:05 Phim truyện Colombia: NGỌC LỤC BẢO – Tập 32&33/62
10:50 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 87/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THIẾU NIÊN CHÍ - Tập 11/44
13:20 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P1 - Tập 2&3/36
15:00 Phim truyện VN: HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH – Tập 26/33
15:55 Diễn đàn VHNT TPCT
16:15 Với khán giả THTPCT
16:20 Âm nhạc cho cuộc sống
16:55 Phim truyện HQ: RỒNG TRANH BÁ – Tập 53/68
17:50 Lời hay ý đẹp
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG – Tập 18/40
20:20 Sống để yêu thương
20:25 Lời hay ý đẹp
20:30 Phim truyện VN: TRẢ GIÁ – Tập 27/42
21:30 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P2_Tập 44/44
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: Tập 1 – PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHỮNG THÀNH TỰU QUAN TRỌNG
23:05 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 19
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:25 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: Tập 1 – PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHỮNG THÀNH TỰU QUAN TRỌNG
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Nhạc phim yêu thích
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca nhạc
7:50 Hành trang vào đời
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGHIÊNG NGHIÊNG DÒNG NƯỚC – Tập 31/37
9:05 Phim truyện Colombia: NGỌC LỤC BẢO – Tập 34&35/62
10:50 Sạch khỏe mỗi ngày: Đặc sản thịt dúi
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 88/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THIẾU NIÊN CHÍ - Tập 12/44
13:20 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P1 - Tập 4&5/36
15:00 Phim truyện VN: HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH – Tập 27/33
15:55 Cần Thơ Điều Kỳ Thú
16:05 Hành trang vào đời
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP CẦN THƠ
16:35 Sống để yêu thương: Xóm giềng gần
16:40 Chuyên đề Cải cách hành chính
16:55 Phim truyện HQ: RỒNG TRANH BÁ – Tập 54/68
17:50 Lời hay ý đẹp
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Đảng với Dân - Dân với Đảng
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Thông báo kết quả XSKT Cần Thơ
19:02 Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG - Tập 19/40
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện VN: TRẢ GIÁ – Tập 28/42
21:30 Phim truyện TQ: VƯƠNG QUỐC THẦN BÍ – Tập 1/62
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: TẬP 2 – VỮNG VÀNG QUA THIÊN TAI, ĐẠI DỊCH
23:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 20
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:20 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: TẬP 2 – VỮNG VÀNG QUA THIÊN TAI, ĐẠI DỊCH
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Đảng với Dân - Dân với Đảng
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Với khán giả THTPCT
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca nhạc
7:50 Lời hay ý đẹp
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGHIÊNG NGHIÊNG DÒNG NƯỚC – Tập 32/37
9:05 Phim truyện Colombia: NGỌC LỤC BẢO – Tập 36&37/62
10:50 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 89/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THIẾU NIÊN CHÍ - Tập 13/44
13:20 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P1 - Tập 6&7/36
15:00 Phim truyện VN: HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH – Tập 28/33
15:55 Ca nhạc
16:25 Hạt giống tâm hồn: Kẻ chạy trốn
16:55 Phim truyện HQ: RỒNG TRANH BÁ – Tập 55/68
17:50 Lời hay ý đẹp
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề An Ninh TPCT
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ / Dự báo thời tiết
19:05 Phóng sự: Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc - Một chặng đường phát triển
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG – Tập 20/40
20:20 Giúp người gặp nạn
20:25 Hành trang vào đời
20:30 Phim truyện VN: TRẢ GIÁ – Tập 29/42
21:30 Phim truyện TQ: VƯƠNG QUỐC THẦN BÍ – Tập 2/62
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: TẬP 3 – XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
23:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 21
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:25 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: TẬP 3 – XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề An Ninh TPCT
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Âm nhạc cho cuộc sống
7:50 Với khán giả THTPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGHIÊNG NGHIÊNG DÒNG NƯỚC – Tập 33/37
9:05 Phim truyện Colombia: NGỌC LỤC BẢO – Tập 24&25/62
10:50 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 90/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THIẾU NIÊN CHÍ – Tập 14/44
13:20 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU _P1 - Tập 8&9/36
15:00 Phim truyện VN: HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH – Tập 29/33
15:55 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
16:25 Lời hay ý đẹp
16:30 Diễn đàn VHNT TPCT
16:55 Phim truyện HQ: RỒNG TRANH BÁ – Tập 56/68
17:50 Lời hay ý đẹp
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Y Tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 LÀM ĐẸP CÙNG BÁC SĨ
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG - Tập 21/40
20:20 Giúp người gặp nạn
20:25 Lời hay ý đẹp
20:30 Phim truyện VN: TRẢ GIÁ - Tập 30/42
21:30 Phim truyện TQ: VƯƠNG QUỐC THẦN BÍ – Tập 3/62
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: TẬP 4 – HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO
23:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 22
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:25 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: TẬP 4 – HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Y Tế
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Sống để yêu thương: Xóm giềng gần
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca nhạc theo yêu cầu
7:50 LÀM ĐẸP CÙNG BÁC SĨ
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGHIÊNG NGHIÊNG DÒNG NƯỚC – Tập 34/37
9:05 Phim truyện Colombia: NGỌC LỤC BẢO – Tập 40&41/62
10:50 Chuyên đề An Ninh TPCT
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 91/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THIẾU NIÊN CHÍ - Tập 15/44
13:20 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU _P1 - Tập 10&11/36
15:00 Phim truyện VN: HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH – Tập 30/33
15:55 Búp trên cành
16:05 Lời hay ý đẹp
16:15 TIếp sóng xổ số kiến thiết Hậu Giang
16:35 Diễn đàn VHNT TPCT
16:55 Phim truyện HQ: RỒNG TRANH BÁ – Tập 57/68
17:45 Agribank đồng hành cùng tam nông
17:50 Lời hay ý đẹp
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Chính sách pháp luật
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Thông báo kết quả XSKT Hậu Giang
19:02 Dự báo thời tiết
19:10 Hành trang vào đời
19:15 Hãy nói cùng chúng tôi
19:20 Cần Thơ Điều Kỳ Thú
19:30 Sống để yêu thương: Người cha say rượu
19:40 Hạt giống tâm hồn: Kho tàng trong túi giấy
20:00 CƠ HỘI ĐỔI ĐỜI – Tập 3
20:50 Với khán giả THTPCT
20:55 Ca nhạc: Khúc Tình Nồng
21:30 Phim truyện TQ: VƯƠNG QUỐC THẦN BÍ – Tập 4/62
22:25 Bản tin tiếng Anh
22:35 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: TẬP 5 – ĐỔI MỚI, SẮP XẾP, TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
23:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 23
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: TẬP 5 – ĐỔI MỚI, SẮP XẾP, TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Chính sách pháp luật
6:50 Hãy nói cùng chúng tôi
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Cần Thơ Điều Kỳ Thú
7:30 Hạt giống tâm hồn
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGHIÊNG NGHIÊNG DÒNG NƯỚC – Tập 35/37
9:05 Phim truyện Colombia: NGỌC LỤC BẢO – Tập 42&43/62
10:50 Chuyên đề Y Tế
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 92/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THIẾU NIÊN CHÍ - Tập 16/44
13:20 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P1 - Tập 12&13/36
15:00 Phim truyện VN: HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH – Tập 31/33
15:55 Sống khỏe cùng chuyên gia
16:15 Âm nhạc cho cuộc sống
16:40 Sạch khỏe mỗi ngày
16:55 Phim truyện HQ: RỒNG TRANH BÁ – Tập 58/68
17:45 Với khán giả THTPCT
17:50 Nhạc phim yêu thích
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Hộp thư truyền hình
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Làm chủ tay lái
19:15 Đồng cảm và sẻ chia
19:25 Tình cây và đất
19:45 KẾT NỐI DOANH NGHIỆP
20:10 Búp trên cành
20:20 Lời hay ý đẹp
20:25 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
20:55 VIỆT NAM WHY NOT - Đi Việt Nam đi (Tập 9)
21:40 Phim truyện TQ: VƯƠNG QUỐC THẦN BÍ – Tập 5/62
22:35 Bản tin tiếng Anh
22:45 Phim tài liệu: NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN: TẬP 6 – CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC KHÔNG CÓ VÙNG CẤM
23:15 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 24