Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
22:14 Phim truyện VN: SẾP ƠI, ANH YÊU EM – Tập 28/29
Chương trình khác
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T3: VĂN HÓA ẨM THỰC
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Làm chủ tay lái
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Chuyên đề Cải cách hành chính
7:10 Đồng cảm và sẻ chia
7:20 Diễn đàn VHNT TPCT
7:40 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân TPCT
7:50 Nhạc phim yêu thích
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: TÌNH THÙ HAI MẶT – Tập 11/31
9:05 Phim truyện Philippines: CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 31&32/89
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỆ NHẤT PHU NHÂN – Tập 21/95
12:10 Phim truyện TQ: HIÊN VIÊN KIẾM – Tập 27/31
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:10 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
13:20 Phim truyện Philippines: YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 9&10/52
15:00 Phim truyện TQ: TÂN SỞ LƯU HƯƠNG – Tập 12/35
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:25 Diễn đàn VHNT TPCT
16:45 Hãy nói cùng chúng tôi
16:55 Phim truyện HQ: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 31/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – Tập 31/40
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện Đài Loan: BÀ TRÙM – Tập 15/32
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: SẾP ƠI, ANH YÊU EM – Tập 26/29
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T4: TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T4: TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
7:05 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:35 PS: Tuyên truyền về mất cân bằng giới tính
7:45 Búp trên cành
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: TÌNH THÙ HAI MẶT – Tập 12/31
9:05 Phim truyện Philippines: CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 33&34/89
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỆ NHẤT PHU NHÂN – Tập 22/95
12:10 Phim truyện TQ: HIÊN VIÊN KIẾM – Tập 28/31
13:05 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân TPCT
13:20 Phim truyện Philippines: YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 11&12/52
15:00 Phim truyện TQ: TÂN SỞ LƯU HƯƠNG – Tập 13/35
15:55 Diễn đàn VHNT TPCT
16:15 Với khán giả THTPCT
16:20 Âm nhạc cho cuộc sống
16:55 Phim truyện HQ: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 32/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – Tập 32/40
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện Đài Loan: BÀ TRÙM – Tập 16/32
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: SẾP ƠI, ANH YÊU EM – Tập 27/29
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim Tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – T1/3: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
7:05 Ca nhạc: TÌNH MIỀN TÂY
7:35 Búp trên cành
7:45 Với khán giả THTPCT
7:50 Nhạc phim yêu thích
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: TÌNH THÙ HAI MẶT – Tập 13/31
9:05 Phim truyện Philippines: CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 35&36/89
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỆ NHẤT PHU NHÂN – Tập 23/95
12:10 Phim truyện TQ: HIÊN VIÊN KIẾM – Tập 29/31
13:05 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
13:20 Phim truyện Philippines: YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 13&14/52
15:00 Phim truyện TQ: TÂN SỞ LƯU HƯƠNG – Tập 14/35
15:55 Với khán giả THTPCT
16:00 Búp trên cành
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP CẦN THƠ
16:35 Hãy nói cùng chúng tôi
16:40 Chuyên đề Cải cách hành chính
16:55 Phim truyện HQ: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 33/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đảng với dân, dân với đảng
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – Tập 33/40
20:20 Với khán giả THTPCT
20:25 Hãy nói cùng chúng tôi
20:30 Phim truyện Đài Loan: BÀ TRÙM – Tập 17/32
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: SẾP ƠI, ANH YÊU EM – Tập 28/29
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU –
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:40 Tiêu dùng thông minh
6:45 Chuyên đề Đảng với dân, dân với đảng
7:05 Ca nhạc
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : TÌNH THÙ HAI MẶT – T14/31
9:05 Phim truyện Philippines : CON GÁI CHỒNG TÔI – T37&38/89
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỆ NHẤT PHU NHÂN– T24/95
12:10 Phim truyện TQ: HIÊN VIÊN KIẾM – T30/31
13:20 im truyện Philippines : YÊU THƯƠNG DẪN LỐI- T15&16/52
15:00 Phim truyện TQ : TÂN SỞ LƯU HƯƠNG – Tập 17/35
15:55 Ca nhạc :
16:55 Phim truyện HQ : CHUNG MỘT MÁI NHÀ – T34/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề An ninh Thành phố Cần Thơ
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – T34/40 + P2
20:30 Phim truyện Đài Loan : BÀ TRÙM– T18/32
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : SẾP ƠI, ANH YÊU EM- T29/29
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhac
5:30 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:40 Tiêu dùng thông minh
6:45 Chuyên đề An ninh Thành phố Cần Thơ
7:05 Âm nhạc cho cuộc sống
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : TÌNH THÙ HAI MẶT – T15/31
9:05 Phim truyện Philippines : CON GÁI CHỒNG TÔI – T39&40/89
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỆ NHẤT PHU NHÂN– T25/95
12:10 Phim truyện TQ: HIÊN VIÊN KIẾM – T31/31
13:20 im truyện Philippines : YÊU THƯƠNG DẪN LỐI- T17&18/52
15:00 Phim truyện TQ : TÂN SỞ LƯU HƯƠNG – Tập 18/35
15:55 Ca nhạc
16:55 Phim truyện HQ : CHUNG MỘT MÁI NHÀ – T35/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề y tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – T35/40 + P2
20:30 Phim truyện Đài Loan : BÀ TRÙM– T19/32
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : MỘT THỜI NGANG DỌC - T1/28
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu