Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
12:43 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 36/68
Chương trình khác
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Làm chủ tay lái
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Chuyên đề Giáo dục – Đào tạo
7:00 Đồng cảm và sẻ chia
7:10 Diễn đàn Văn hóa nghệ thuật TPCT
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : SẾP ƠI, ANH YÊU EM – Tập 14/29
9:05 Phim truyện VN: MÙI NGÒ GAI – Tập 16&17/106
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỆ NHẤT PHU NHÂN– T91/95
12:10 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 32/68
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:20 im truyện Ấn độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU- T91&92/143
15:00 Phim truyện TQ : HOA THIÊN CỐT – Tập 34/40
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:55 Phim truyện Đài Loan: ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 21/73
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Khoa học và cuộc sống số
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – P2, T38/49
20:30 Phim truyện TQ & Đài Loan : LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO– T52/54
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : NHÀ TRỌ CÓ 4 CÔ CHIÊU – Tập 8/39
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:30 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
7:00 Chuyên đề Khoa học và cuộc sống số
7:20 Ca cổ
7:50 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : SẾP ƠI, ANH YÊU EM – Tập 15/29
9:05 Phim truyện VN: MÙI NGÒ GAI – Tập 18&19/106
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỆ NHẤT PHU NHÂN– T92/95
12:10 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 33/68
13:20 im truyện Ấn độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU- T93&94/143
15:00 Phim truyện TQ : HOA THIÊN CỐT – Tập 35/40
15:55 Diễn đàn Văn hóa nghệ thuật TPCT
16:15 Với khán giả THTPCT
16:55 Phim truyện Đài Loan: ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 22/73
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đại đòan kết dân tộc
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:00 THTT Khai mạc đường hoa, đường đèn TP. Cần Thơ 2020
19:30 Tiêu dùng thông minh
19:35 Phim truyện TQ : ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – P2, T39/49
20:30 Phim truyện TQ & Đài Loan : LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO– T53/54
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : NHÀ TRỌ CÓ 4 CÔ CHIÊU – Tập 9/39
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:03 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
7:00 Chuyên đề Đại đòan kết dân tộc
7:10 Búp trên cành
7:20 Ca nhạc
7:50 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : SẾP ƠI, ANH YÊU EM – Tập 16/29
9:05 Phim truyện VN: MÙI NGÒ GAI – Tập 20&21/106
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỆ NHẤT PHU NHÂN– T93/95
12:10 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 34/68
13:20 Phim truyện Ấn độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU- T95&96/143
15:00 Phim truyện TQ : HOA THIÊN CỐT – Tập 36/40
16:15 THTT : XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP CẦN THƠ
16:55 Phim truyện Đài Loan: ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 23/73
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đảng với Dân, Dân với Đảng
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – P2, T40/49
20:30 Phim truyện TQ & Đài Loan : LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO– T54/54
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : NHÀ TRỌ CÓ 4 CÔ CHIÊU – Tập 10/39
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:00 Nhạc đồ biểu - Chào cờ- Giới thiệu chương trình
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
7:00 Chuyên đề Đảng với Dân, Dân với Đảng
7:20 Ca nhạc
7:50 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : SẾP ƠI, ANH YÊU EM – Tập 17/29
9:05 Phim truyện VN: MÙI NGÒ GAI – Tập 22&23/106
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỆ NHẤT PHU NHÂN– T94/95
12:10 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 35/68
13:20 Phim truyện Ấn độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU- T97&98/143
15:00 Phim truyện TQ : HOA THIÊN CỐT – Tập 37/50
15:55 Ca nhạc
16:55 Phim truyện Đài Loan: ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 24/73
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề An ninh Thành phố Cần Thơ
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện VN : GIẤC MỘNG QUAN TRƯỜNG- T1/5
20:30 Phim truyện VN : DUYÊN HẸN- T1/5
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : NHÀ TRỌ CÓ 4 CÔ CHIÊU – Tập 11/39
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình
5:05 Ca nhac
5:30 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Ngày mới tươi đẹp
7:00 Chuyên đề An ninh Thành phố Cần Thơ
7:10 Âm nhạc cho cuộc sống
7:40 Tiểu phẩm : NGÓNG XUÂN
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : SẾP ƠI, ANH YÊU EM – T18/29
9:05 Phim truyện VN : MÙI NGÒ GAI – T24&25/106
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỆ NHẤT PHU NHÂN– T95/95
12:10 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 36/68
13:20 Phim truyện Ấn độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU- T99&100/143
15:00 Phim truyện TQ : HOA THIÊN CỐT – Tập 38/50
15:55 Ca nhạc : ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN
16:25 Tiểu phẩm : GIEO QUẺ ĐẦU NĂM
16:55 Phim truyện Đài Loan: ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 25/73
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề y tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim truyện VN : GIẤC MỘNG QUAN TRƯỜNG- T2/5
20:00 THTT Chương trình nghệ thuật TP. Cần Thơ Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020
21:30 Phóng sự tài liệu : NÔNG TRẠI CỦA THẦY GIÁO PHONG
21:45 Tiểu phẩm : NGÓNG XUÂN
22:00 Phim truyện VN : NHÀ TRỌ CÓ 4 CÔ CHIÊU – Tập 12/39
22:50 Tiểu phẩm : NỒI BÁNH ĐÊM GIAO THỪA
23:15 Phóng sự tài liệu
23:30 Ca nhạc : THẮM TÌNH NGÀY XUÂN
23:57 Đồng chí Trần Quốc Trung - UV BCH TW Đảng Bí thư Thành ủy TPCT chúc Tết Đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thành phố
00:00 Tiếp sóng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đồng bào, cán bộ và chiến sĩ cả nước
00:03 THTT Hình ảnh pháo hoa đón giao thừa
00:10 Phim tài liệu
00:40 Cần Thơ phố
00:50 Ca cổ : MÙA XUÂN ƠN ĐẢNG