Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
00:36
Chương trình khác
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: CHÙA ÔNG Ở CẦN THƠ
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Sạch khỏe mỗi ngày
6:45 Với khán giả THTPCT
6:50 Làm chủ tay lái
7:00 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
7:10 Đồng cảm và sẻ chia
7:20 Diễn đàn VHNT TPCT
7:40 Sống khỏe cùng chuyên gia
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: BẢN NĂNG THÉP – Tập 11/36
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 59&60/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 30/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 - Tập 31/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 52&53/90
15:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 5/33
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:25 Hành trang vào đời
16:30 Sống để yêu thương
16:35 Lời hay ý đẹp
16:40 Nhạc phim yêu thích
16:45 Giúp người gặp nạn
16:55 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 35/38
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Khoa học và cuộc sống số
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: BÊN DÒNG NƯỚC - Tập 20/40
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện VN: NGƯỜI THƯƠNG KẺ NHỚ – Tập 17/35
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_TẬP 29/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: ĐIỆU HÒ SÔNG NƯỚC CẦN THƠ
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: ĐIỆU HÒ SÔNG NƯỚC CẦN THƠ
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Búp trên cành
6:45 Với khán giả THTPCT
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Nhạc phim yêu thích
7:00 Chuyên đề Khoa học và Cuộc sống số
7:10 Sống để yêu thương
7:18 Lời hay ý đẹp
7:20 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:50 Giúp người gặp nạn
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:10 Phim truyện VN: BẢN NĂNG THÉP – Tập 12/36
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 61&62/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 31/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 - Tập 32/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 54&55/90
15:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 6/33
15:55 Diễn đàn VHNT TPCT
16:15 Với khán giả THTPCT
16:20 Âm nhạc cho cuộc sống
16:55 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 36/38
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: BÊN DÒNG NƯỚC - Tập 21/40
20:20 Cần thơ phố
20:30 Phim truyện VN: NGƯỜI THƯƠNG KẺ NHỚ – Tập 18/35
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_Tập 30/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: CHỢ NỔI – VĂN MINH THƯƠNG HỒ
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: CHỢ NỔI – VĂN MINH THƯƠNG HỒ
5:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Sạch khỏe mỗi ngày
6:45 Lời hay ý đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Nhạc phim yêu thích
7:00 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
7:10 Cần Thơ phố
7:20 Ca nhạc
7:50 Hành trang vào đời
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:10 Phim truyện VN: BẢN NĂNG THÉP – Tập 13/36
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 63&64/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 32/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 - Tập 33/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ - Tập 56&57/90
15:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 7/33
15:55 Sống để yêu thương
16:00 Lời hay ý đẹp
16:05 Với khán giả THTPCT
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP CẦN THƠ
16:35 Nhạc phim yêu thích
16:40 Chuyên đề Cải cách hành chính
16:55 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 37/38
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Thông báo kết quả XSKT Cần Thơ
19:02 Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: BÊN DÒNG NƯỚC - Tập 22/40
20:20 Giúp người gặp nạn
20:25 Hành trang vào đời
20:30 Phim truyện VN: NGƯỜI THƯƠNG KẺ NHỚ – Tập 19/35
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_Tập 31/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: : BẾN NINH KIỀU
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: : BẾN NINH KIỀU
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Điện và đời sống
6:40 Giúp người gặp nạn
6:45 Nhạc phim yêu thích
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Với khán giả THTPCT
7:00 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
7:10 Búp trên cành
7:20 Ca nhạc
7:50 Hành trang vào đời
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: BẢN NĂNG THÉP – Tập 14/36
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 65&66/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 33/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 - Tập 34/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 58&59/90
15:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 8/33
15:55 Ca nhạc
16:25 Hạt giống tâm hồn
16:55 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 38/38
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề An Ninh TPCT
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: BÊN DÒNG NƯỚC - Tập 23/40
20:20 Sống để yêu thương
20:25 Lời hay ý đẹp
20:30 Phim truyện VN: NGƯỜI THƯƠNG KẺ NHỚ – Tập 20/35
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_Tập 32/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: SAO GỌI LÀ CẦN THƠ
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: SAO GỌI LÀ CẦN THƠ
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Búp trên cành
6:45 Nhạc phim yêu thích
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Chuyên đề An Ninh TPCT
7:10 Cần Thơ phố
7:20 Âm nhạc cho cuộc sống
7:50 Với khán giả THTPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: BẢN NĂNG THÉP – Tập 15/36
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 67&68/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 34/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 – Tập 35/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 60&61/90
15:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 9/33
15:55 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
16:25 Lời hay ý đẹp
16:30 Chuyên đề Ăn sạch sống khỏe
16:40 Phóng sự: Điểm tựa của bệnh nhân nghèo
16:55 Phim truyện HQ: RỒNG TRANH BÁ – Tập 1/68
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Y Tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 THTT Lễ khai mạc ngày hội du lịch – Đêm hoa đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ IV năm 2020
20:00 Dự báo thời tiết
20:05 Tiêu dùng thông minh
20:10 LÀM ĐẸP CÙNG BÁC SĨ
20:15 Sạch khỏe mỗi ngày
20:25 Lời hay ý đẹp
20:30 Phim truyện VN: NGƯỜI THƯƠNG KẺ NHỚ - Tập 21/35
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_Tập 33/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: CHÙA KHMER Ở CẦN THƠ
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: CHÙA KHMER Ở CẦN THƠ
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Sạch khỏe mỗi ngày
6:45 Nhạc phim yêu thích
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Với khán giả THTPCT
7:00 Chuyên đề Y Tế
7:10 Sống để yêu thương
7:20 Ca nhạc theo yêu cầu
7:50 LÀM ĐẸP CÙNG BÁC SĨ
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: BẢN NĂNG THÉP – Tập 16/36
9:05 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 69&70/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 35/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU_P2 -Tập 36/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 62&63/90
15:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 10/33
15:55 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
16:05 Giúp người gặp nạn
16:15 Trực tiếp xổ số kiến thiết Hậu Giang
16:35 Sống để yêu thương
16:40 PS: Thành Phố Cần Thơ bảo tồn - phát huy đờn ca tài tử Nam Bộ: Tập 2 - Cất cao giai điệu quê hương
16:55 Phim truyện HQ: RỒNG TRANH BÁ – Tập 2/68
17:45 Agribank đồng hành cùng tam nông
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Chính sách pháp luật
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Thông báo kết quả XSKT Hậu Giang
19:02 Dự báo thời tiết
19:10 Hành trang vào đời
19:15 Hãy nói cùng chúng tôi
19:20 Cần Thơ phố
19:30 Sống khỏe đẹp
19:40 Hạt giống tâm hồn
20:00 Học để trưởng thành
20:20 Phóng sự: Muốn có sức khỏe tốt bỏ ngay thuốc lá
20:30 TỌA ĐÀM: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng những điều nông dân cần biết
21:10 Diễn đàn VHNT TPCT
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1 _ Tập 34/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: CÁI SẴN - VĨNH THẠNH XƯA & NAY
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: CÁI SẴN - VĨNH THẠNH XƯA & NAY
5:50 Lời hay ý đẹp
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Sống để yêu thương
6:43 Lời hay ý đẹp
6:45 Với khán giả THTPCT
6:50 Hãy nói cùng chúng tôi
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Chuyên đề Chính sách pháp luật
7:10 Nhạc phim yêu thích
7:20 Cần Thơ phố
7:30 Âm nhạc cho cuộc sống
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:10 Phim truyện VN: BẢN NĂNG THÉP – Tập 17/36
9:00 Học để trưởng thành
9:20 Ca cổ: Dạ cổ tri âm
9:50 Búp trên cành
10:00 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 71/80
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 36/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: THẦN TRẢM YÊU _P2 - Tập 37/40
13:20 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 64&65/90
15:00 Phim truyện VN: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỞ LẠI – Tập 11/33
15:55 Sống khỏe cùng chuyên gia
16:15 HẠT GIỐNG TÂM HỒN
16:30 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
16:40 Sạch khỏe mỗi ngày
16:55 Phim truyện HQ: RỒNG TRANH BÁ – Tập 3/68
17:45 Với khán giả THTPCT
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Hộp thư truyền hình
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Làm chủ tay lái
19:15 Đồng cảm và sẻ chia
19:25 Tình cây và đất
19:45 KẾT NỐI DOANH NGHIỆP
20:20 Phóng sự: Muốn có sức khỏe tốt bỏ ngay thuốc lá
20:25 DOANH TRẠI LỚN KHÔN – Tập 7
20:55 VIỆT NAM WHY NOT – Đi Việt Nam đi (Tập 1)
21:40 Miền tây buổi tối
22:00 Phim truyện TQ: QUÂN SƯ LIÊN MINH – P1_tập 35/42
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:05 Phim tài liệu: KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT ĐÌNH BÌNH THỦY