Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
00:29
Chương trình khác
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VN: KIMONO – T2
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Làm chủ tay lái
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Chuyên đề Cải cách hành chính
7:10 Đồng cảm và sẻ chia
7:20 Diễn đàn VHNT TPCT
7:40 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân TPCT
7:50 Nhạc phim yêu thích
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – Tập 26/43
9:05 Phim truyện Philippines: YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 30&31/52
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỔI MẶT – Tập 49/56
12:10 Phim truyện TQ: SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 49/50
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:10 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
13:20 Phim truyện HQ: CÔNG CHÚA OHRORA – Tập 73&74/120
15:00 Phim truyện TQ: TRUYỀN THUYẾT LÃO TỬ – Tập 19/33
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:25 Diễn đàn VHNT TPCT
16:45 Hãy nói cùng chúng tôi
16:55 Phim truyện HQ: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 3/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Với khán giả THTPCT
19:20 Phim truyện TQ: ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – Tập 11/40
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện Philippines: MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 52/65
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: MUÔN MẶT CUỘC ĐỜI – Tập 31/33
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VN: NGƯỜI CAO TUỔI
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VN: NGƯỜI CAO TUỔI
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
7:05 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:35 PS: Tuyên truyền về mất cân bằng giới tính
7:45 Búp trên cành
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – Tập 27/43
9:05 Phim truyện Philippines: YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 32&33/52
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỔI MẶT – Tập 50/56
12:10 Phim truyện TQ: SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 50/50
13:05 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân TPCT
13:20 Phim truyện HQ: CÔNG CHÚA OHRORA – Tập 75&76/120
15:00 Phim truyện TQ: TRUỀN THUYẾT LÃO TỬ – Tập 20/33
15:55 Diễn đàn VHNT TPCT
16:15 Với khán giả THTPCT
16:20 Âm nhạc cho cuộc sống
16:55 Phim truyện HQ: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 4/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Hãy nói cùng chúng tôi
19:20 Phim truyện TQ: ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – Tập 12/40
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện Philippines: MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 53/65
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: MUÔN MẶT CUỘC ĐỜI – Tập 32/33
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VN: NÔNG NGHIỆP
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim Tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VIỆT NAM: NÔNG NGHIỆP
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
7:05 Ca nhạc: NHỚ NHAU HOÀI
7:35 Búp trên cành
7:45 Với khán giả THTPCT
7:50 Nhạc phim yêu thích
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – Tập 28/43
9:05 Phim truyện Philippines: YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 34&35/52
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỔI MẶT – Tập 51/56
12:10 Phim truyện TQ: HIÊN VIÊN KIẾM – Tập 1/31
13:05 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
13:20 Phim truyện HQ: CÔNG CHÚA OHRORA – Tập 77&78/120
15:00 Phim truyện TQ: TRUYỀN THUYẾT LÃO TỬ – Tập 21/33
15:55 Với khán giả THTPCT
16:00 Búp trên cành
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP CẦN THƠ
16:35 Hãy nói cùng chúng tôi
16:40 Chuyên đề Cải cách hành chính
16:55 Phim truyện HQ: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 5/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đảng với dân, dân với đảng
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Hãy nói cùng chúng tôi
19:20 Phim truyện TQ: ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – Tập 13/40
20:25 Với khán giả THTPCT
20:30 Phim truyện Philippines: MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 54/65
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: MUÔN MẶT CUỘC ĐỜI – Tập 33/33
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG – T10: CƠ ĐỘNG LÊN BATTAMBANG
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Chuyên đề Đảng với dân, dân với đảng
7:05 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
7:35 Diễn đàn VHNT TPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – Tập 29/43
9:05 Phim truyện Philippines: YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 36&37/52
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỔI MẶT – Tập 52/56
12:10 Phim truyện TQ: HIÊN VIÊN KIẾM – Tập 2/31
13:05 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
13:20 Phim truyện HQ: CÔNG CHÚA OHRORA – Tập 79&80/120
15:00 Phim truyện TQ: TRUYỀN THUYẾT LÃO TỬ – Tập 22/33
15:55 Ca nhạc: NHỚ NHAU HOÀI
16:25 Búp trên cành
16:35 Hãy nói cùng chúng tôi
16:40 Chuyên đề Cải cách hành chính
16:55 Phim truyện HQ: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 6/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề An ninh TPCT
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Với khán giả THTPCT
19:20 Phim truyện TQ: ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – Tập 14/40
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện Philippines: MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 55/65
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: SẾP ƠI ANH YÊU EM – Tập 1/29
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG
5:05 Ca nhac
5:30 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Chuyên đề An ninh Thành phố Cần Thơ
7:05 Âm nhạc cho cuộc sống
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – T30/43
9:05 Phim truyện Philippines : YÊU THƯƠNG DẪN LỐI- T38&39/52
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỔI MẶT– T53/56
12:10 Phim truyện TQ: HIÊN VIÊN KIẾM – T3/31
13:20 im truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T81&82/120
15:00 Phim truyện TQ : TRUYỀN THUYẾT LÃO TỬ – Tập 23/33
15:55 Ca nhạc
16:55 Phim truyện HQ : CHUNG MỘT MÁI NHÀ – T7/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề y tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : ĐỘI CHỐNG KHỦNG BỐ LIỆP ẢNH – T15/40 + P2
20:30 Phim truyện Philippines : MẶT NẠ ANH HÙNG– T56/63
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : SẾP ƠI, ANH YÊU EM- T2/29
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Chuyên đề y tế
7:05 Ca nhạc theo yêu cầu
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – T31/43
9:05 Phim truyện Philippines : YÊU THƯƠNG DẪN LỐI- T40&41/52
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỔI MẶT– T54/56
12:10 Phim truyện TQ: HIÊN VIÊN KIẾM – T4/31
13:20 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T83&84/120
15:00 Phim truyện TQ : TRUYỀN THUYẾT LÃO TỬ – Tập 24/33
16:00 Cần Thơ hôm nay
16:15 Trực tiếp Xổ số kiến thiết Hậu Giang
17:00 Phim truyện HQ : CHUNG MỘT MÁI NHÀ – T8/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Chính sách Pháp luật
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Hành trang vào đời
19:10 Giúp người gặp nạn
19:20 Cần Thơ Phố
19:30 Talkshow : Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu PNJ tại miền tây
20:00 Sức khỏe và cuộc sống
20:30 Phim truyện Philippines : MẶT NẠ ANH HÙNG– T57/63
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : SẾP ƠI, ANH YÊU EM- T3/29
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:40 Hành trang vào đời
6:45 Chuyên đề Chính sách Pháp luật
6:55 Sức khỏe và cuộc sống
7:05 Cần Thơ Phố
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – T32/43
9:05 Phim truyện Philippines : YÊU THƯƠNG DẪN LỐI- T42&43/52
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: ĐỔI MẶT– T55/56
12:10 Phim truyện TQ: HIÊN VIÊN KIẾM – T5/31
13:05 Mốt và cuộc sống
13:30 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T85&86/120
15:00 Phim truyện TQ : TRUYỀN THUYẾT LÃO TỬ – Tập 25/33
15:55 Diễn đàn Văn hóa nghệ thuật TPCT
16:15 Với khán giả THTPCT
16:55 Phim truyện HQ : CHUNG MỘT MÁI NHÀ – T9/80
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Hộp thư Truyền hình
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:00 Làm chủ tay lái
19:05 Hành trang vào đời
19:10 Đồng cảm và sẻ chia
19:20 Tình cây và đất
20:00 Sống khỏe đẹp
20:30 Phim truyện Philippines : MẶT NẠ ANH HÙNG– T58/63
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : SẾP ƠI, ANH YÊU EM- T4/29
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu