Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
02:35
Chương trình khác
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2 – TẬP 16/78
5:50 Hướng dẫn thể dục
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
6:45 Làm chủ tay lái
6:50 Chuyên gia giải đáp về Covid-19
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Diễn đàn VHNT TPCT
7:40 Sạch khỏe mỗi ngày: Những chai nước chấm không tuổi
7:50 Hạt cát diệu kỳ: Tập 7 – Bãi đất trống
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 1 : MẬT DANH Đ9 – Tập 7/38
9:05 Phim truyện HQ: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 59&60/80
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2 – TẬP 64/78
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 3/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG – Tập 15/40
13:15 Chuyên gia giải đáp về Covid-19
13:20 Phim truyện Colombia: MARIANA VÀ SCARLETT – Tập 94&95/112
15:00 Tọa Đàm “KHỎE LÀ HẠNH PHÚC”
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:25 Chuyên đề Cải cách hành chính
16:35 Với khán giả THTPCT
16:40 Nhạc phim yêu thích
16:45 Giúp người gặp nạn
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 2: NGƯỜI 3 MẶT – Tập 37/50
17:50 Hướng dẫn thể dục
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Khoa học và cuộc sống số
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:05 Chuyên gia giải đáp về Covid-19
19:10 Sống để yêu thương: Không đầu hàng số phận
19:20 Phim truyện TQ: LANG NHA BẢNG – Tập 30/54
20:15 Hạt cát diệu kỳ: Tập 8 – Lòng tin
20:30 Phim truyện VN: SÓNG GIÓ GIA ĐÌNH – Tập 21/34
21:30 Phim truyện TQ: TÚY LINH LUNG – Tập 34/56
22:25 Chuyên gia giải đáp về Covid-19
22:30 Bản tin tiếng Anh
22:40 Phim tài liệu: LÀNG VÕ SÔNG CÔN: TẬP 2 – TINH HOA ĐẤT VÕ
23:10 Phim truyện TQ: HÔN NHÂN BÍ MẬT – Tập 08/46
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim sitcom:YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM–PHẦN 2 –TẬP 17/78
5:50 Hướng dẫn thể dục
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Khoa học và Cuộc sống số
6:50 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:50 Hạt cát diệu kỳ: Tập 8 - Lòng tin
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA – PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 - Tập 8/38
9:05 Phim truyện HQ: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 61&62/80
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2 – TẬP 65/78
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 4/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG – Tập 16/40
13:15 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
13:20 Phim truyện Colombia: MARIANA VÀ SCARLETT – Tập 96&97/112
15:00 Phim truyện TQ: LẮNG NGHE HẠNH PHÚC - Tập 28/33
16:05 Diễn đàn VHNT TPCT
16:25 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 2: NGƯỜI 3 MẶT – Tập 38/50
17:45 Hướng dẫn thể dục
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:05 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
19:10 Giúp người gặp nạn
19:20 Phim truyện TQ: LANG NHA BẢNG – Tập 31/54
20:15 Hạt cát diệu kỳ: Tập 9 – Lời nói dối
20:30 Phim truyện VN: SÓNG GIÓ GIA ĐÌNH – Tập 22/34
21:30 Phim truyện TQ: TÚY LINH LUNG – Tập 35/56
22:25 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
22:30 Bản tin tiếng Anh
22:40 Phim tài liệu: LÀNG VÕ SÔNG CÔN: TẬP 3 – HỘI TỤ VÀ TỎA SÁNG
23:10 Phim truyện TQ: HÔN NHÂN BÍ MẬT – Tập 09/46
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2 – TẬP 18/78
5:50 Hướng dẫn thể dục
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
6:50 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca nhạc: Quê Hương Tôi
7:50 Hạt cát diệu kỳ: Tập 9 – Lời nói dối
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA – PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 - Tập 9/38
9:05 Phim truyện HQ: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 63&64/80
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2 – TẬP 66/78
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 5/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG – Tập 17/40
13:15 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
13:20 Phim truyện Colombia: MARIANA VÀ SCARLETT – Tập 98&99/112
15:00 Phim truyện TQ: LẮNG NGHE HẠNH PHÚC - Tập 29/33
16:05 Âm nhạc cho cuộc sống
16:35 Búp trên cành
16:45 Lời hay ý đẹp
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 2: NGƯỜI 3 MẶT – Tập 39/50
17:50 Hướng dẫn thể dục
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:05 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
19:10 Sống để yêu thương: Không đầu hàng số phận
19:20 Phim truyện TQ: LANG NHA BẢNG – Tập 32/54
20:15 Hạt cát diệu kỳ: Tập 10 – Quà quê
20:30 Phim truyện VN: SÓNG GIÓ GIA ĐÌNH – Tập 23/34
21:30 Phim truyện TQ: TÚY LINH LUNG – Tập 36/56
22:25 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
22:30 Bản tin tiếng Anh
22:40 Phim tài liệu: MÓN NGON ĐÀ THÀNH
22:55 Phim truyện TQ: HÔN NHÂN BÍ MẬT – Tập 10/46
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM – PHẦN 2- TẬP 19/78
5:50 Hướng dẫn thể dục
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
6:50 CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP VỀ COVID – 19
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
7:50 Hạt cát diệu kỳ: Tập 10 – Quà quê
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA – PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 - Tập 10/38
9:05 Phim truyện HQ: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 65&66/80
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM – PHẦN 2 – Tập 67/78
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 6/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG – Tập 18/40
13:15 CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP VỀ COVID – 19
13:20 Phim truyện Colombia: MARIANA VÀ SCARLETT – Tập 100&101/112
15:00 Phim truyện TQ: LẮNG NGHE HẠNH PHÚC - Tập 30/33
16:05 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
16:30 Diễn đàn VHNT TPCT
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 2: NGƯỜI 3 MẶT – Tập 40/50
17:45 Hướng dẫn thể dục
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề An Ninh TPCT
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:05 CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP VỀ COVID – 19
19:10 Lời hay ý đẹp
19:20 Phim truyện TQ: LANG NHA BẢNG – Tập 33/54
20:15 Hạt cát diệu kỳ: Tập 11 – Chú thợ xây
20:30 Phim truyện VN: SÓNG GIÓ GIA ĐÌNH – Tập 24/34
21:30 Phim truyện TQ: TÚY LINH LUNG – Tập 37/56
22:25 CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP VỀ COVID – 19
22:30 Bản tin tiếng Anh
22:40 Phim tài liệu: NGÔI BẢO TÀNG CỔ HỘI AN
22:55 Phim truyện TQ: HÔN NHÂN BÍ MẬT – Tập 11/46
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM – PHẦN 2- TẬP 20/78
5:50 Hướng dẫn thể dục
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề An Ninh TPCT
6:50 CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP VỀ COVID – 19
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Âm nhạc cho cuộc sống
7:50 Hạt cát diệu kỳ: Tập 11 – Chú thợ xây
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA – PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 - Tập 11/38
9:05 Phim truyện HQ: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 67&68/80
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM – PHẦN 2 – Tập 68/78
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 7/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG – Tập 19/40
13:15 CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP VỀ COVID – 19
13:20 Phim truyện Colombia: MARIANA VÀ SCARLETT – Tập 102&103/112
15:00 Phim truyện TQ: LẮNG NGHE HẠNH PHÚC – Tập 31/33
15:55 Cà phê Mộc
16:35 Sạch khỏe mỗi ngày: Những chai nước chấm không tuổi
16:45 Nhạc phim yêu thích
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 2: NGƯỜI 3 MẶT – Tập 41/50
17:50 Hướng dẫn thể dục
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Y Tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:10 CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP VỀ COVID – 19
19:20 Phim truyện TQ: LANG NHA BẢNG – Tập 34/54
20:15 Hạt cát diệu kỳ: Tập 12 – Ai cũng có ước mơ
20:30 Phim truyện VN: SÓNG GIÓ GIA ĐÌNH – Tập 25/34
21:30 Phim truyện TQ: TÚY LINH LUNG – Tập 38/56
22:25 CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP VỀ COVID – 19
22:30 Bản tin tiếng Anh
22:40 Phim tài liệu: NÉT ĐỘC ĐÁO Ở TÒA THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH
22:55 Phim truyện TQ: HÔN NHÂN BÍ MẬT – Tập 12/46
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2– TẬP 21/78
5:50 Hướng dẫn thể dục
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:40 Chuyên đề Y Tế
6:50 Chuyên gia giải đáp về Covid -19
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Ca nhạc theo yêu cầu
7:50 Hạt cát diệu kỳ: Tập 12 – Ai cũng có ước mơ
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA – PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 - Tập 12/38
9:05 Phim truyện HQ: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 69&70/80
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2 – TẬP 69/78
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 8/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG – Tập 20/40
13:15 Chuyên gia giải đáp về Covid -19
13:20 Phim truyện Colombia: MARIANA VÀ SCARLETT – Tập 104&105/112
15:00 Phim truyện TQ: LẮNG NGHE HẠNH PHÚC - Tập 32/33
16:05 Âm nhạc cho cuộc sống
16:35 Búp trên cành
16:45 Giúp người gặp nạn
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 2: NGƯỜI 3 MẶT – Tập 42/50
17:50 Hướng dẫn thể dục
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Chuyên đề Chính sách pháp luật
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:10 Chuyên gia giải đáp về Covid -19
19:15 Hành trang vào đời
19:20 Hãy nói cùng chúng tôi
19:25 Cần Thơ điều kỳ thú
19:35 Sống để yêu thương: Tình già
19:45 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
20:15 Hạt cát diệu kỳ: Tập 13 – Chiếc áo mưa
20:30 Phim truyện VN: SÓNG GIÓ GIA ĐÌNH – Tập 26/34
21:30 Phim truyện TQ: TÚY LINH LUNG – Tập 39/56
22:25 Chuyên gia giải đáp về Covid -19
22:30 Bản tin tiếng Anh
22:40 Phim tài liệu: NGÔI NHÀ LANG LINH HỒN XỨ MƯỜNG
22:55 Phim truyện TQ: HÔN NHÂN BÍ MẬT – TẬP 13/46
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim sitcom:YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2– TẬP 22/78
5:50 Hướng dẫn thể dục
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Dự báo thời tiết
6:35 Chuyên đề Chính sách pháp luật
6:45 Hãy nói cùng chúng tôi
6:50 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
7:20 Cần thơ điều kỳ thú
7:30 Âm nhạc cho cuộc sống
7:50 Hạt cát diệu kỳ: Tập 13 – Chiếc áo mưa
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA – PHẦN 1: MẬT DANH Đ9 - Tập 13/38
9:05 Phim truyện HQ: NGƯỜI MẸ KHÔNG TÊN – Tập 71&72/80
10:45 Phim sitcom: YÊU NHẦM CON GÁI ÔNG TRÙM –PHẦN 2– TẬP 70/78
11:05 Phim truyện Colombia: THƯ KÝ – Tập 9/123
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: XÓM VẮNG – Tập 21/40
13:15 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
13:20 Phim truyện Colombia: MARIANA VÀ SCARLETT – Tập 106&107/112
15:00 THTT Tọa Đàm “KHỎE LÀ HẠNH PHÚC”
16:00 Chuyên đề An Ninh TPCT
16:10 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
16:40 Sống để yêu thương:
16:55 Phim truyện VN: HỒ SƠ LỬA –PHẦN 2: NGƯỜI 3 MẶT – Tập 43/50
17:45 Với khán giả THTPCT
17:50 Hướng dẫn thể dục
18:00 Toàn Cảnh Đồng Bằng
18:20 Hộp thư truyền hình
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Dự báo thời tiết
19:10 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
19:15 Làm chủ tay lái: Mức phạt với lỗi không bật đèn chiếu sáng trong hầm đường bộ
19:25 Tình cây và đất
19:45 Sạch khỏe mỗi ngày: Thịt cóc độc hay bổ
19:55 Ca nhạc: Quê hương tôi
20:15 Hạt cát diệu kỳ: Tập 14 – Đôi mắt
20:30 Phim truyện VN: SÓNG GIÓ GIA ĐÌNH – Tập 27/34
21:30 Phim truyện TQ: TÚY LINH LUNG – Tập 40/56
22:25 Chuyên gia giải đáp về Covid – 19
22:30 Bản tin tiếng Anh
22:40 Phim tài liệu: CHÙA NÔM – NƠI GÌN GIỮ DẤU ẤN VĂN HÓA VIỆT
22:55 Phim truyện TQ: HÔN NHÂN BÍ MẬT – Tập 14/46