Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
13:03 Phim truyện TQ : HOA THIÊN CỐT –T8&9/50
Chương trình khác
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Làm chủ tay lái
6:40 Hành trang vào đời
6:45 Hộp thư Truyền hình
6:55 Đồng cảm và sẻ chia
7:05 Tình cây và đất
7:25 Sống khỏe đẹp
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : VẠCH TRẦN TỘC ÁC- T19/40
9:05 Phim truyện ĐL: RỒNG BAY PHỤNG MÚA – Tập 158&159/300
11:00 Chương trình 11H
11:20 Phim truyện TQ : THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KIẾM – T33&34/35
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:20 Phim truyện TQ : TUYẾT SƠN PHI HỒ – T25&26/40
15:00 Phim truyện TQ : TÂN BẢNG PHONG THẦN 2- T66/80
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:55 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T91/120
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Khoa học - Công nghệ & Môi trường
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 42/50
20:30 Phim truyện Ấn Độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU– T106/143
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : GIÁ CỦA NỤ CƯỜI- T14/43
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Chuyên đề Khoa học - Công nghệ & Môi trường
6:55 Chuyên đề y tế
7:10 Ca cổ
7:40 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : VẠCH TRẦN TỘC ÁC- T20/40
9:05 Phim truyện ĐL: RỒNG BAY PHỤNG MÚA – Tập 160&161/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KIẾM – T35/35 & HOA THIÊN CỐT –T1/50
13:20 Phim truyện TQ : TUYẾT SƠN PHI HỒ – T27&28/40
15:00 Phim truyện TQ : TÂN BẢNG PHONG THẦN 2- T67/80
15:55 Tình cây và đất
16:15 Với khán giả TH
16:55 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T92/120
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Với cử tri thành phố
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 43/50
20:30 Phim truyện Ấn Độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU– T107/143
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : GIÁ CỦA NỤ CƯỜI- T15/43
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim Tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VN: KIMONO – T2
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Nhạc phim yêu thích
6:45 Chuyên đề Với cử tri TP
6:55 Cần Thơ Phố
7:05 Ca nhạc: TẬN CÙNG NỖI NHỚ
7:35 Tình cây và đất
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: VẠCH TRẦN TỘI ÁC – Tập 21/40
9:05 Phim truyện ĐL: RỒNG BAY PHỤNG MÚA – Tập 162&163/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: HOA THIÊN CỐT – Tập 2&3/50
13:05 Chuyên đề Khoa học, công nghệ & môi trường
13:15 Phim truyện TQ: TUYẾT SƠN PHI HỒ – Tập 29&30
15:00 Phim truyện TQ: TÂN BẢNG PHONG THẦN – P2 – Tập 68/80
15:55 Với khán giả THTPCT
16:00 Cần Thơ Phố
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP CẦN THƠ
16:35 Làm chủ tay lái
16:40 Hộp thư truyền hình
16:55 Phim truyện HQ: CÔNG CHÚA OHRORA – Tập 93/120
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Với khán giả THTPCT
19:20 Phim truyện TQ: SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 44/50
20:20 Câu chuyện pháp luật
20:25 Làm chủ tay lái
20:30 Phim truyện Ấn Độ: MẶT TRÁI TÌNH YÊU – Tập 108/143
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – Tập 16/43
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VN: NGƯỜI CAO TUỔI
5:05 Ca nhạc
5:30 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
6:55 Cần Thơ hôm nay
7:10 Ca nhạc
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : VẠCH TRẦN TỘC ÁC- T22/40
9:05 Phim truyện ĐL : RỒNG BAY PHỤNG MÚA– T164&165/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : HOA THIÊN CỐT –T4&5/50
13:20 Phim truyện TQ : TUYẾT SƠN PHI HỒ – T31&32/40
15:00 Phim truyện TQ : TÂN BẢNG PHONG THẦN 2- T69/80
15:55 Ca nhạc
16:55 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T94/120
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Quốc phòng tòan dân
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 45/50
20:30 Phim truyện Ấn Độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU– T109/143
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : GIÁ CỦA NỤ CƯỜI- T17/43
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Chuyên đề Quốc phòng tòan dân
7:05 Âm nhạc cho cuộc sống
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : VẠCH TRẦN TỘC ÁC- T23/40
9:05 Phim truyện ĐL : RỒNG BAY PHỤNG MÚA– T166&167/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : HOA THIÊN CỐT –T6&7/50
13:20 Phim truyện TQ : TUYẾT SƠN PHI HỒ – T33&34/40
15:00 Phim truyện TQ : TÂN BẢNG PHONG THẦN 2- T70/80
15:55 Ca nhạc
16:55 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T95/120
17:45 Chuyện Văn hóa
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Ăn sạch – Sống khỏe
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU – Tập 46/50
20:30 Phim truyện Ấn Độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU– T110/143
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : GIÁ CỦA NỤ CƯỜI- T18/43
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Ăn sạch – Sống khỏe
6:55 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
7:05 Ca nhạc theo yêu cầu
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : VẠCH TRẦN TỘC ÁC- T24/40
9:05 Phim truyện ĐL : RỒNG BAY PHỤNG MÚA– T168&169/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : HOA THIÊN CỐT –T8&9/50
13:20 Phim truyện TQ : TUYẾT SƠN PHI HỒ – T35&36/39
15:00 Mốt và cuộc sống/ Phim truyện TQ : TÂN BẢNG PHONG THẦN 2- T71/80
15:55 Cần Thơ hôm nay
16:15 Trực tiếp Xổ số kiến thiết Hậu Giang
16:55 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T96/120
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Cải cách hành chính
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Hành trang vào đời
19:10 Hãy nói cùng chúng tôi
19:20 Búp trên cành
20:00 Sức khỏe và cuộc sống
20:30 Phim truyện Ấn Độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU– T111/143
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : GIÁ CỦA NỤ CƯỜI- T19/43
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Hãy nói cùng chúng tôi
6:40 Hành trang vào đời
6:45 Chuyên đề Cải cách hành chính
6:55 Sức khỏe và cuộc sống
7:05 Búp trên cành
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : VẠCH TRẦN TỘC ÁC- T25/40
9:05 Phim truyện ĐL : RỒNG BAY PHỤNG MÚA– T170&171/300
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : HOA THIÊN CỐT –T10&11/50
13:05 Mốt và cuộc sống
13:30 Phim truyện TQ : TUYẾT SƠN PHI HỒ – T37&38/39
15:00 Phim truyện TQ : TÂN BẢNG PHONG THẦN 2- T72/80
15:55 Tình cây và đất
16:15 Với khán giả THTPCT
16:55 Phim truyện HQ : CÔNG CHÚA OHRORA- T97/120
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Câu chuyện bảo hiểm y tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:00 Làm chủ tay lái
19:05 Hành trang vào đời
19:10 Đồng cảm và sẻ chia
19:20 Diễn đàn Văn hóa nghệ thuật TPCT
19:40 Trường học thân thiện
20:00 Sống khỏe đẹp
20:30 Phim truyện Ấn Độ : MẶT TRÁI TÌNH YÊU– T112/143
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : GIÁ CỦA NỤ CƯỜI- T20/43
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu