Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
21:11
Chương trình khác
5:05 Ca nhạc.
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Làm chủ tay lái
6:40 Hành trang vào đời
6:45 Chuyên đề Câu chuyện bảo hiểm y tế
6:55 Đồng cảm và sẻ chia
7:05 Diễn đàn Văn hóa nghệ thuật TPCT
7:25 Sống khỏe đẹp
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : LẬT MẶT HUNG THỦ- T4/28
9:05 Phim truyện HQ : ĐƯỜNG QUÊN HOA HỒNG – T73&74/94
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : TÂN BẢNG PHONG THẦN 2-T80/80 & TUYẾT SƠN PHI HỒ - T1/40
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:20 im truyện ĐL : RỒNG BAY PHỤNG MÚA- T267&268/300
15:00 Phim truyện TL : ÁNH DƯƠNG TÌNH YÊU- T16/58
15:55 Tọa đàm
16:55 Phim truyện TQ : VÒNG XOÁY TÌNH YÊU- T15/42
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Giáo dục – Đào tạo
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : TAM SINH TAM THẾ THẬP LÝ ĐÀO HOA – 20/58
20:30 Phim truyện Ấn Độ : BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT– T119/130
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ- T12/35
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai…
5:35 Phim tài liệu: CỘNG ĐỒNG CÙNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI
5:50 Làm chủ tay lái
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Với khán giả THTPCT
6:45 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
6:55 Chuyên đề Ăn sạch, sống khỏe
7:05 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:35 Diễn đàn VHNT TPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: LẬT MẶT HUNG THỦ – Tập 5/28
9:05 Phim truyện HQ: ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG – Tập 75&76/94
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: TUYẾT SƠN PHI HỒ – Tập 2&3/40
13:05 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân TPCT
13:20 Phim truyện ĐL: RỒNG BAY PHỤNG MÚA – Tập 269&270
15:00 Phim truyện TL: ÁNH DƯƠNG TÌNH YÊU – Tập 17/58
15:55 Diễn đàn VHNT TPCT
16:15 Với khán giả THTPCT
16:20 Âm nhạc cho cuộc sống
16:55 Phim truyện TQ: VÒNG XOÁY TÌNH YÊU – Tập 16/42
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Hãy nói cùng chúng tôi
19:20 Phim truyện TQ: TAM SINH TAM THẾ THẬP LÝ ĐÀO HOA – Tập 21/58
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện Ấn Độ: BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT – Tập 120/130
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ – Tập 13/35
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: KHI QUẢN LÝ THIÊN TAI ĐI VÀO LUẬT
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim Tài liệu: KHI QUẢN LÝ THIÊN TAI ĐI VÀO LUẬT
5:50 Làm chủ tay lái
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Nhạc phim yêu thích
6:45 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
6:55 Búp trên cành
7:05 Ca nhạc: HÃY VỀ VỚI EM
7:35 Diễn đàn VHNT TPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: LẬT MẶT HUNG THỦ – Tập 6/28
9:05 Phim truyện HQ: ĐỪNG QUÊN HOA HỒNG – Tập 77&78/94
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: TUYẾT SƠN PHI HỒ – Tập 4&5/40
13:05 Chuyên đề Giáo dục & đào tạo
13:20 Phim truyện ĐL: RỒNG BAY PHỤNG MÚA – Tập 271&272
15:00 Phim truyện TL: ÁNH DƯƠNG TÌNH YÊU – Tập 18/58
15:55 Cần Thơ hôm nay
16:00 Búp trên cành
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP CẦN THƠ
16:40 Chuyên đề Cải cách hành chính
16:55 Phim truyện TQ: VÒNG XOÁY TÌNH YÊU – Tập 17/42
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đảng với dân, dân với đảng
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:10 Với khán giả THTPCT
19:20 Phim truyện TQ: TAM SINH TAM THẾ THẬP LÝ ĐÀO HOA – Tập 22/58
20:25 Hãy nói cùng chúng tôi
20:30 Phim truyện Ấn Độ: BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT – Tập 121/130
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ – Tập 14/35
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: MƯA ĐÁ – TAI HỌA TỪ TRÊN TRỜI
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Chuyên đề Đảng với dân, dân với đảng
7:05 Ca nhạc
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN : LẬT MẶT HUNG THỦ- T7/28
9:05 Phim truyện HQ : ĐƯỜNG QUÊN HOA HỒNG – T79&80/94
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : TUYẾT SƠN PHI HỒ - T6&7/40
13:20 Phim truyện ĐL : RỒNG BAY PHỤNG MÚA- T273& 274/300
15:00 Phim truyện TL : ÁNH DƯƠNG TÌNH YÊU- T19/58
16:00 Ca nhạc
16:55 Phim truyện TQ : VÒNG XOÁY TÌNH YÊU- T18/42
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề An ninh Thành phố Cần Thơ
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:05 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ : TAM SINH TAM THẾ THẬP LÝ ĐÀO HOA –T23/58
20:30 Phim truyện Ấn Độ : BÀ XÃ TÔI LÀ ROBOT– T122/130
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : TỘI ÁC KHÔNG DUNG THỨ- T15/35
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu