Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
10:29 Phim truyện Hàn Quốc: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 31&32/80
Chương trình khác
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: ĐỀN HÙNG – TÂM LINH NGUỒN CỘI
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Làm chủ tay lái
7:00 Chuyên đề Giáo dục đào tạo
7:10 Đồng cảm và sẻ chia
7:20 Diễn đàn VHNT TPCT
7:40 Sống khỏe cùng chuyên gia
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGÀY MAI BÌNH YÊN – Tập 1/36
9:05 Phim truyện Hàn Quốc: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 23&24/80
11:05 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 61/90
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: TÙY ĐƯỜNG XƯNG HÙNG – Tập 53/66
13:20 Phim truyện Thái Lan: XIN LỖI ANH YÊU EM – Tập 16&17/27
15:00 Phim truyện VN: ĐẤT MẶN – Tập 23/49
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:30 Búp trên cành
16:45 Giúp người gặp nạn
16:55 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 74/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Khoa học và cuộc sống số
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 28/38
20:20 Cần Thơ phố
20:30 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 25/45
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 37/68
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: THUỐC LÁ – KẺ GIEO RẮC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: THUỐC LÁ – KẺ GIEO RẮC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT
5:45 Chuyên đề Với cử tri thành phố
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Nhạc phim yêu thích
7:00 Chuyên đề Khoa học và Cuộc sống số
7:10 Búp trên cành
7:20 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:50 Với khán giả THTPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGÀY MAI BÌNH YÊN – Tập 2/36
9:05 Phim truyện Hàn Quốc: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 25&26
11:05 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 62/90
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: TÙY ĐƯỜNG XƯNG HÙNG – Tập 54/66
13:20 Phim truyện Thái Lan: XIN LỖI ANH YÊU EM – Tập 18&19/27
15:00 Phim truyện VN: ĐẤT MẶN – Tập 24/49
15:55 Diễn đàn VHNT TPCT
16:15 Với khán giả THTPCT
16:20 Ca nhạc theo yêu cầu
16:55 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 75/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 29/38
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 26/45
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 38/68
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: SỐNG Ở RỐN LŨ
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim Tài liệu: ĐỀN HÙNG – TÂM LINH NGUỒN CỘI
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Giúp người gặp nạn
7:00 Chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc
7:10 Cần Thơ Phố
7:20 Ca nhạc
7:50 Với khán giả THTPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGÀY MAI BÌNH YÊN – Tập 3/36
9:05 Phim truyện Hàn Quốc: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 27&28/80
11:05 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 63/90
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: TÙY ĐƯỜNG XƯNG HÙNG – Tập 55/66
13:20 Phim truyện Thái Lan: XIN LỖI ANH YÊU EM – Tập 20&21/27
15:00 Phim truyện VN: ĐẤT MẶN – Tập 25/49
15:55 Giúp người gặp nạn
16:00 Búp trên cành
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP CẦN THƠ
16:35 Với khán giả THTPCT
16:40 Chuyên đề Cải cách hành chính
16:55 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 76/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ
19:00 Kết quả XSKT Cần Thơ
19:02 Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 30/38
20:20 Cần Thơ phố
20:30 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 27/45
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 39/68
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: THUỐC LÁ – KẺ GIEO RẮC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THUỐC LÁ – KẺ GIEO RẮC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT
5:40 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân TPCT
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Điện và đời sống
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Nhạc phim yêu thích
7:00 Chuyên đề Đảng với dân, dân với Đảng
7:10 Búp trên cành
7:20 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
7:50 Với khán giả THTPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGÀY MAI BÌNH YÊN – Tập 4/36
9:05 Phim truyện Hàn Quốc: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 29&30/80
11:05 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 64/90
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: TÙY ĐƯỜNG XƯNG HÙNG – Tập 56/66
13:20 Phim truyện Thái Lan: XIN LỖI ANH YÊU EM – Tập 22&23/27
15:00 Phim truyện VN: ĐẤT MẶN – Tập 26/49
15:55 Ca nhạc
16:25 Diễn đàn VHNT TPCT
16:45 Hành trang vào đời
16:55 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 77/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề An Ninh TPCT
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 31/38
20:30 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 28/45
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 40/68
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: SỐNG Ở RỐN LŨ
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Bảng chữ giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: SỐNG Ở RỐN LŨ
6:00 Tây đô ngày mới
6:35 Ngày mới tươi đẹp
6:50 Tiêu dùng thông minh
6:55 Hành trang vào đời
7:00 Chuyên đề An ninh TPCT
7:10 Búp trên cành
7:20 Âm nhạc cho cuộc sống
7:50 Với khán giả THTPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện VN: NGÀY MAI BÌNH YÊN – Tập 5/36
9:05 Phim truyện Hàn Quốc: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 31&32/80
11:05 Phim truyện Colombia: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ – Tập 65/90
12:00 Chương trình 12H
12:25 Phim truyện TQ: TÙY ĐƯỜNG XƯNG HÙNG – Tập 57/66
13:20 Phim truyện Thái Lan: XIN LỖI ANH YÊU EM – Tập 24&25/27
15:00 Phim truyện VN: ĐẤT MẶN – Tập 27/49
15:55 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
16:25 Giúp người gặp nạn
16:30 Diễn đàn VHNT TPCT
16:55 Phim truyện TQ: ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 78/80
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:20 Chuyên đề Y Tế
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:10 Tiêu dùng thông minh
19:20 Phim truyện TQ: ĐẪM HUYẾT ĐAO – Tập 32/38
20:20 Cần Thơ phố
20:30 Phim truyện VN: NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA – Tập 29/45
21:30 Miền tây buổi tối
21:50 Phim truyện TQ: ĐẠI MỸ NHÂN – Tập 41/68
22:45 Bản tin tiếng Anh
22:55 Phim tài liệu: CỘNG ĐỒNG CÙNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI