DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

LỚP 3

Môn Tập đọc – Lớp 3: Ông ngoại

Mời các em cùng theo dõi môn TẬP ĐỌC - LỚP 3: ÔNG NGOẠI với cô Nguyễn Kiều Khanh (Trường tiểu học Mỹ Khánh 1, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ).

LỚP 4

Môn Toán – Lớp 4: Yến, tạ, tấn

Mời các em cùng theo dõi môn TOÁN - LỚP 4: YẾN, TẠ, TẤN với cô Âu Thoại Trân (Trường tiểu học Trần Phú, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ)

Môn Tập làm văn – Lớp 4: Viết thư

Mời các em cùng theo dõi môn TẬP LÀM VĂN - LỚP 4: VIẾT THƯ với cô Nguyễn Thị Hồng Cẩm (Trường tiểu học Thốt Nốt 3, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ)

Môn Toán – Lớp 4: Hàng và lớp

Mời các em cùng theo dõi môn TOÁN - LỚP 4: HÀNG VÀ LỚP với cô Huỳnh Hồng Lam (Trường tiểu học Nhơn Nghĩa 1, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ)

LỚP 5