Phân loại

Videos

Khó khăn đầu mùa tôm

Người nuôi tôm ven biển ở ĐBSCL bắt đầu gặp khó trước tình trạng hạn mặn gay gắt và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 các doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp khó. Vì vậy người nuôi tôm chưa…
Đọc thêm...