Ống kính phóng viên: Giáo dục truyền thống qua tên đường

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/12/ongkinhphongvien_09122018.mp4_snapshot_02.24_2018.12.09_15.26.08.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/12/09/ongkinhphongvien_09122018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.