Miền Tây trong tôi: Hương cốm dẹp Trà Vinh

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/11/MienTayTrongToi_HuongComDepTraVinh_17112018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/11/17/MienTayTrongToi_HuongComDepTraVinh_17112018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.