Phân loại

Tiếng nói các đoàn thể

Góp sức trẻ

Trong năm 2019, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa để lại dấu ân của màu áo xanh tình nguyện. Trồng cây bần chống sạt lở là mô hình ứng phó với biến đổi…
Đọc thêm...