Phân loại

Tiếng nói các đoàn thể

Lan tỏa yêu thương

Ở Phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, việc làm nhà tình thương giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp” đặc biệt lan tỏa mạnh mẽ. Những mái ấm đó chở che nhiều phận người và toả sáng những tấm…
Đọc thêm...

Biên cương Tổ quốc tôi

Chương trình “Tháng 3 biên giới” là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Cần Thơ đối với biên giới quốc gia, do Thành Đoàn Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát cơ…
Đọc thêm...