Phân loại

Tiếng nói các đoàn thể

Cống hiến sức trẻ

Với tính cần cù và năng động sẵn có, bước vào giảng đường đại học, Hà Minh Thông, sinh viên năm 3 lớp Quan hệ công chúng - Trường Đại học Nam Cần Thơ càng có điều kiện phát huy sức trẻ…
Đọc thêm...