Phân loại

Tiếng nói các đoàn thể

Hướng về Đại Hội

Trong 2 ngày 10 và 11/8/2023, Đại hội Đại biểu hội Nông dân TP. Cần Thơ sẽ diễn ra. Trong những ngày qua, các hoạt động, công trình chào mừng đại hội cũng được các cấp hội tích cực…
Đọc thêm...