Phân loại

An ninh TPCT

An ninh TP. Cần Thơ 29/4/2021

Trong suốt gần 2 tháng qua, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, còn dân là còn làm và không để người dân nào đến mà không được cấp CCCD đã lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ…
Đọc thêm...