Lưu trữ hàng ngày

09/07/2024

Miền Tây 24h ngày 9/7/2024

Điểm tin: - Sau 1 tuần thực hiện Thông tư 28, gần 500 trường hợp bị tước bằng lái xe trên môi trường điện tử, tích hợp vào VNeID. - Tội phạm mua bán người diễn biến hết sức phức tạp…
Đọc thêm...