lưu trữ hàng tháng

Tháng Sáu 2024

Niềm vui khi được tăng lương

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Đây được xem là kỳ điều chỉnh tăng đối với mức lương…
Đọc thêm...