Lưu trữ hàng ngày

04/12/2023

Đổi thay ở “Xóm đáy”

Nếu như trước đây, mỗi năm, hàng trăm hộ dân ở khu vực “xóm đáy” thuộc khu vực 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều phải “khổ sở” vì cảnh ngập do triều cường, thì nay đã không còn nữa.
Đọc thêm...