Phân loại

Tin thế giới

Lễ thành nhân ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, 20 tuổi mới được coi là tuổi trưởng thành. Hàng năm, cứ vào ngày thứ 2 của tuần thứ 2 tháng 1, những bạn trẻ Nhật Bản đủ 20 tuổi sẽ tham dự một buổi lễ đặc biệt để đánh dấu…
Đọc thêm...