Phân loại

Tin thế giới

Nhuộm vải bằng vi khuẩn

Với mục tiêu tìm kiếm một phương thức bền vững, thân thiện với môi trường, một công ty công nghệ sinh học của Anh đã nghiên cứu phương pháp nhuộm vải mới bằng cách sử dụng vi khuẩn để…
Đọc thêm...