Lưu trữ hàng ngày

04/12/2022

Túng quẫn của một gia đình

Bệnh tật đã lấy đi sức lao động của chị Nguyễn Thị Huyền Nhung, khiến cho cuộc sống của gia đình chị ngày càng túng quẫn, nợ nần chồng chất. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị…
Đọc thêm...