lưu trữ hàng tháng

Tháng Mười Một 2022

Công trình chờ mặt bằng

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ với tổng mức đầu tư hơn 1.095 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA do Cơ quan Phát triển Pháp - AFD tài trợ. Đây là một trong…
Đọc thêm...