Phân loại

Diễn đàn VH-NT

Món sâm vò dân dã

Những ngày còn thơ ấu, tôi thường lẽo đẽo theo bà ra sau nhà hái lá sâm. Sâm này dễ sống. Có nơi, cây tự mọc chứ chẳng ai trồng, mà lá vẫn xanh tươi tốt. Theo kinh nghiệm, ngoại thường…
Đọc thêm...