Phân loại

Diễn đàn VH-NT

Hoa vải

Với sự sáng tạo, tìm tòi học hỏi, một cô giáo dạy mỹ thuật ở quận Ô Môn đã tạo tác nên những bông hoa vải độc đáo, mang tính ứng dụng cao trong thời trang. Niềm đam mê này đã mang đến…
Đọc thêm...