Lưu trữ hàng ngày

11/11/2022

Để thành phố thêm xanh

Đồng hành cùng với các ngành, các cấp chính quyền thành phố, tuổi trẻ công an TP. Cần Thơ đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn…
Đọc thêm...