Lưu trữ hàng ngày

08/11/2022

Ngày thứ 7 tình nguyện

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên để thực hiện các hoạt động góp phần xây dựng đô thị văn minh và nông thôn…
Đọc thêm...