Lưu trữ hàng ngày

03/09/2022

Canh giấc ngủ cho Người

Bác Hồ đã về với cõi vĩnh hằng tròn nửa thế kỷ. 50 năm đã trôi qua, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn 275 (Đoàn An ninh, nghi…
Đọc thêm...