Lưu trữ hàng ngày

29/09/2022

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, Liên hoan Truyền hình - Phát thanh Công an nhân dân lần thứ 13, năm 2022 sẽ chính thức khai mạc. Năm 2022, TP. Cần Thơ là địa phương được chọn để tổ chức sự kiện…
Đọc thêm...