Lưu trữ hàng ngày

24/08/2022

Mang niềm vui lan tỏa

Với mong muốn đem đến niềm vui, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khốn khó, 8 năm qua, một nhóm bạn trẻ và những người có lòng từ tâm tại TP. Cần Thơ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: nấu…
Đọc thêm...