Lưu trữ hàng ngày

31/08/2022

Đem sức dân làm lợi cho dân

Về phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, có thể cảm nhận niềm vui, tâm trạng phấn khởi của mỗi người dân. Các tuyến đường trên địa bàn đã và đang được hoàn thiện góp phần quan…
Đọc thêm...