Miền Tây trong tôi: Về Hồng Ngự trải nghiệm du lịch nông nghiệp

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/11/MienTayTrongToi_DuLichNongNghiep_24112018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/11/25/MienTayTrongToi_DuLichNongnghiep_24112018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.