Đóng hoàn toàn cống Cái Lớn và Cái Bé ở Kiên Giang để ngăn mặn

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.