Đảm bảo nguồn điện phục vụ cao điểm cuối năm

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/12/PS_DamBaoNguonDien_06122018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/12/06/PS_DamBaoNguonDien_06122018_Sua.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.