Phân loại

Phóng sự

Sẵn sàng cho năm học mới

Năm học 2019- 2020, thành phố Cần Thơ đón khoảng 246.700 học sinh từ mầm non đến THPT. Thời gian qua, các ngành các cấp, đặc biệt ngành giáo dục và đào tạo tích cực chuẩn bị các điều…
Đọc thêm...