Phân loại

Phóng sự

Hội thao mang lại niềm vui

Năm 2015, UNESCO đã ghi danh nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hiện nay, cùng với trò chơi này, kết hợp với các trò…
Đọc thêm...

Phòng chống HIV/AIDS

Theo kết quả giám sát trọng điểm, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới gọi tắt là MSM hiện chiếm 12,2%. Tỷ lệ này đặc biệt tăng nhanh từ 5,1% năm 2015 lên 7,4% năm…
Đọc thêm...