Phân loại

Phóng sự

Tết ấm tình người

Những ngày qua, công tác chăm lo tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và đối tượng yếu thế luôn được các ngành, các cấp và cộng đồng xã hội đặc biệt quan tâm. Sự thăm hỏi, động…
Đọc thêm...

Dấu ấn y tế, giáo dục

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng về phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề…
Đọc thêm...