Phân loại

Phóng sự

Tất cả vì Nhân Dân

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Chi bộ khu vực Thới Trinh C, phường Thới An, quận Ô Môn đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt ở khu dân cư, được nhân…
Đọc thêm...