Cần Thơ Phố: Thông tin và câu chuyện khởi nghiệp

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/08/CanThoPho_ThongTinKhoiNghiep_11082018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/08/12/CanThoPho_ThongTinKhoiNghiep_11082018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.