Phân loại

Cần Thơ Phố

Cần Thơ Phố: Về quê

Về quê: “Quê” có vườn cây, ao cá, có sông rạch, có cầu tre lắc lẻo, có chái bếp nấu củi lấm lem khói, có nhiều món ăn “quê thiệt là quê” mà thương mà nhớ…Thương cái sự mộc mạc, nhớ cái…
Đọc thêm...