Lưu trữ hàng ngày

26/02/2022

Cô Son

Giống như một trạm y tế thu nhỏ, phòng y tế Trường THCS Trà An, quận Bình Thủy do Cô Đinh Thị Son phụ trách, bình quân mỗi ngày tiếp nhận từ 5 đến 20 lượt học sinh đến để được hỗ trợ về…
Đọc thêm...