Lưu trữ hàng ngày

02/02/2022

Những con đường mùa xuân

Đón Xuân Nhâm Dần 2022, người dân Phong Điền thêm rộn ràng phấn khởi khi có nhiều công trình, tuyến đường giao thông nông thôn được xây mới, nâng cấp mở rộng, tạo nên những “mạch máu”…
Đọc thêm...