Lưu trữ hàng ngày

20/02/2022

Một vụ mùa kém vui

Chi phí canh tác tăng, năng suất và giá giảm so với vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021. Đó là 3 nguyên nhân khiến người trồng lúa không thu được lợi nhuận như mong muốn.
Đọc thêm...