Phỏng vấn đồng chí Lê Nam Giới, Nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ (2004-2005) về sự phát triển của TP.Cần Thơ sau 15 năm trực thuộc Trung Ương

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/01/02_PhongVanDongChiLeNamGioi_08012019.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/01/09/02_PhongVanDongChiLeNamGioi_08012019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.