Lực lượng vũ trang TP. Cần Thơ không ngừng lớn mạnh

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/01/PS_LLVTTPCTKhongNgungLonManh_04012019.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/01/05/PS_LLVTTPCTKhongNgungLonManh_04012019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.