Giúp người gặp nạn: Tai nạn xây dựng – Mối họa cho những lao động chính

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/12/GiupNguoiGapNan_16122018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/12/16/GiupNguoiGapNan_16122018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.