Phân loại

Toàn dân PCCC

Toàn dân phòng cháy

Hoạt động "Toàn dân phòng cháy chữa cháy" được thành phố Cần Thơ hết sức chú trọng, nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân.
Đọc thêm...