Lưu trữ hàng ngày

07/04/2024

Đồng cảm và sẻ chia 7/4/2024

Nhà không có ruộng vườn để canh tác, cuộc sống của gia đình ông Út hết sức khó khăn. Để có cái ăn, cái mặc hằng ngày, trước đây ông phải bươn chải đủ việc làm thuê, làm mướn. Những…
Đọc thêm...