Lưu trữ hàng ngày

04/04/2024

Báo động sạt lở

Những ngày qua, sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp. Tình hình trên đòi hỏi chính quyền, ngành chức năng và người dân cần khẩn trương,…
Đọc thêm...