lưu trữ hàng tháng

Tháng Ba 2024

Rác – Chuyện không mới

Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tình trạng rác tồn đọng hay xuất hiện tại một số địa điểm trong nội ô thành phố Cần Thơ đã làm cho không gian đô thị kém đẹp. Không chỉ vậy, nó còn gián tiếp…
Đọc thêm...